Gör ett aktivt val

Välj med hjärtat,
handla lokal el

0 %

Fossilt

100 %

Förnybart

0 %

Kärnkraft

Rörligt elpris

Passar dig som inte kan
styra din elförbrukning
 • 41,67 kr i månadsavgift *
 • Rörligt Energipris + 5 öre/kWh
 • 0 månaders bindningstid
 • 14 dagars uppsägningstid
 • 100 % förnybar el
Populär

Timpris

Passar dig som kan
styra din elförbrukning
 • 41,67 kr i månadsavgift *
 • Spot Energipris + 5 öre/kWh
 • 0 månaders bindningstid
 • 14 dagars uppsägningstid
 • 100 % förnybar el

Anvisat elpris

Tilldelas den som inte aktivt
valt ett elavtal
 • 62,50 kr i månadsavgift *
 • Rörligt Energipris + 6,25 öre/kWh
 • 0 månaders bindningstid
 • 14 dagars uppsägningstid
 • 100 % förnybar el
Vanliga frågor om elavtal
Vad är ett elavtal?

Ett elavtal är en överenskommelse mellan en konsument och en elleverantör som reglerar priset, villkoren och andra aspekter av elförsörjningen.

Ett rörligt elavtal har varierande priser baserat på marknadsförhållanden, medan ett fast elavtal har ett konstant pris under en avtalsperiod.

Elpriset påverkas av avtalets typ (rörligt eller fast), vilka komponenter som ingår i priset och eventuella avgifter eller rabatter.

Möjligheten att ändra elavtal varierar beroende på elleverantören och avtalets villkor. Vissa avtal kan ha bindningstider eller avgifter vid ändring.

En bindningstid är den period under vilken du är bunden till ett specifikt elavtal. Att bryta avtalet innan bindningstiden kan leda till avgifter.

Möjligheten att säga upp elavtal när som helst varierar. Vissa avtal tillåter det medan andra kan ha villkor som begränsar möjligheten.

Om du flyttar kan du behöva överföra ditt elavtal till din nya adress eller säga upp det beroende på dina avtalsvillkor och om det finns samma elleverantör på den nya platsen.

Du kan jämföra elavtal genom att titta på prisstrukturen, bindningstider, eventuella avgifter och andra villkor. Det finns onlineverktyg och jämförelsesajter som kan hjälpa dig med detta.

Vad är ett anläggnings-ID?
Läs mer
Ett anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som berättar vilken elmätare som tillhör just din anläggning. Anläggnings-ID kan inkludera en kombination av bokstäver, siffror eller andra tecken och kan variera beroende på det specifika systemet eller standarden som används.

Du hittar ditt anläggnings-ID på din faktura.
Vad är en områdeskod?
Läs mer
Områdeskod är en tresiffrig bokstavskod för området där du bor och refererar vanligtvis till en identifieringskod som används för att ange ett specifikt geografiskt område eller en eldistributionssubstation.

I Landskrona tätort är områdeskoden LKA. Häljarp, Asmundtorp, Glumslöv och Ven tillhör E.ON:s nätområde. Områdeskoden för dessa orter är SKV.
Varför får jag två fakturor som gäller el?
Läs mer
När det gäller el har du två olika avtal, elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtal har du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtal har du med det företag som du köper el av.

I Landskrona tätort är det vårt moderbolag Landskrona Energi AB som äger och driver elnätet och därför sätter elnätskostnader inom detta område.

Ångerrätt

När du som är konsument ingår avtal med Landskrona Energi Kraft AB gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss inom fjorton (14) dagar från den dag avtalsbekräftelse kom dig tillhanda.

Anvisningspris eller anvisat elpris?

För att inte bli utan el när du flyttar in i en ny bostad, så hänvisar elnätsföretaget i ditt område alltid till ett elavtal med ett specifikt elhandelsbolag. Ett sådant avtal kallas för ett anvisningsavtal, och skiljer sig från ett avtal som du aktivt tecknar med ett valt elhandelsbolag. Det kan skilja sig i både årsavgiften och/eller i det rörliga kilowattpriset. Du kan ofta spara en del pengar genom att aktivt teckna ett elhandelsavtal.

🡢 Vad består elpriset av?

Elpriset består av flera komponenter, inklusive produktionskostnader, överförings- och distributionskostnader, skatter, elcertifikat och förnybarhetsstöd, energiskatt, marknadsförhållanden och efterfrågan, internationella överföringskostnader, nätavgifter och prissättning från elleverantören. Sedan januari 2018 fakturerar elnätsbolagen energiskatten.

🡢 Vad är elcertifikat?

Elcertifikat, även känt som gröna certifikat eller förnybarhetscertifikat, är en form av stöd och incitament för produktion och användning av förnybar energi. Systemet med elcertifikat används för att främja ökad produktion av el från förnybara källor och minska beroendet av icke-förnybara energikällor. Kostnaden för elcertifikaten tas ut av kunderna och ingår i elpriset.

🡢 Ursprung? Berätta mer!

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Som elproducent har vi en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen av all el vi säljer bygger helt på ursprungsgarantier. All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart

🡢 Innan du tecknar

Energimarknadsbyråns klagomåls-information som anger vilka företag som fått relativt många klagomål, vad klagomålen gäller och ger tips till dig.

🡢 Innan du tecknar

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst. Oberoende Jämförelser.

Klart du får ångra dig!

Denna mall användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).