Konsumenträtt

Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, service och leveranser. Vi har alltid kvalitet i åtanke när vi utför våra arbeten men ibland uppstår fel och skador. Är Landskrona Energi ansvariga, så vill vi naturligtvis ersätta dig för din skada. 

Har du ersättningsanspråk mot Landskrona Energi så skickar du det skriftligt till oss tillsammans med underlag som styrker din skada, så att vi möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt. Vi återkommer med skriftligt besked på din reklamation.

Samtliga allmänna avtalsvillkor för våra produkter finner du här

Du kan också kontakta vår kundservice för en papperskopia av gällande avtalsvillkor.

Det finns bestämmelser i El-, Fjärrvärme-, Konsumentköp- och Konsumenttjänstlagen som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som kund. Vilka bestämmelser som tillämpas i ditt aktuella fall beror på vilken tjänst och produkt ditt ärende gäller.

Läs mer om dina rättigheter som konsument enligt kapitel 11 i ellagen
Se även Ellag på Riksdagens webb

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till följande instanser för att få ditt ärende prövat: