Aktuella och histo­riska

Elpriser

Aktuellt rörligt elpris

Aktuellt pris baserat på juni månads medelpris. Kostnaden för elnätet ingår inte i priserna nedan.

84,40
öre/kWh * inkl. moms
  • I priset ingår ett påslag på 5 öre/kWh
  • El exkl. moms. 67,52

    öre/kWh

  • Moms 16,88

    öre/kWh

  • Årsavgift 41,67

    kr/månad (gäller från 1 januari 2024)

Jämförpriser
Vanliga frågor om elpriser
Varför fluktuerar elpriset över tiden?

Elpriset påverkas av faktorer som efterfrågan och utbud, bränslekostnader, väderförhållanden, regleringar och marknadsförhållanden.

Minska energiförbrukningen genom att använda energisnåla apparater, förbättra isoleringen, stänga av enheter när de inte används och jämföra leverantörer för att få det bästa erbjudandet.

Ett fast elpris förblir konstant över tid, medan ett rörligt pris kan variera beroende på marknadsförhållandena. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

Införandet av förnybar energi kan påverka elpriset genom att minska beroendet av fossila bränslen och öka tillgången till hållbara källor.

Olika leverantörer har olika produktionskostnader, affärsmodeller och erbjudanden, vilket kan påverka de priser de tar ut för el.

En elräkning kan inkludera kostnader för förbrukning, överföring, distribution, skatter och avgifter. Det är viktigt att förstå de olika delarna av räkningen.

Förändringar i marknadstrender, såsom ökad efterfrågan eller förändrade produktionsmetoder, kan påverka elpriset.

Jämför elpriser genom att titta på både förbrukningspriser och eventuella avgifter eller rabatter som leverantörerna erbjuder.

Peak load är perioder med hög efterfrågan på el. Under dessa perioder kan priset öka på grund av behovet av att möta den högre efterfrågan.

Förstå din elräkning genom att granska de olika avsnitten, inklusive förbrukning, överföring, distribution och eventuella skatter eller avgifter. Vid tvivel, kontakta din elleverantör för förklaringar.

Vad består elpriset av?
Cirkeldiagram över elprisets beståndsdelar

Elpriset består av flera komponenter, inklusive produktionskostnader, bränslekostnader, underhåll och driftskostnader för kraftverk, överföringskostnader för transport av elektricitet, förluster och effektfaktorer under överföringen, skatter och avgifter, samt elhandelskostnader för köp och försäljning på marknaden. Marknadsförhållanden, som efterfrågan och tillgång, bränslepriser och väderförhållanden, påverkar också elpriset. Elpriset varierar över tid och mellan olika regioner, och konsumenter kan påverka sina kostnader genom att välja olika elavtal och leverantörer där så är möjligt.

Vad ingår i elhandelsavgiften?

Elpriskollen

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst. Oberoende Jämförelser.

Nord pool

Spotpriset sätts på elbörsen Nordpool och påverkar elpriset för dig som konsument. Här hittar du aktuella spotpriser för ditt elområde per timme och månad.

SVK

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk, som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige.