Vardagslivets stamnät

Elnät

Hem  /  Privat  /  El  /  Elnät

Elnätet är verkligen ett vardagslivets stamnät och en livsviktig del för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och framför allt inget internet. Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera Landskronabornas el.  

" "

🡢 Nätutvecklingsplan

Ta del av Landskrona Energis nätutvecklingsplan för åren 2025-2034 och lämna dina synpunkter under samrådsperioden.

🡢 Jag ska flytta

I samband med din flytt kan du teckna både elnätsavtal och elhandelsavtal. Vi samlar alla elkostnader på en faktura – enklare för dig! Står du inte på elnätsavtalet på din adress kan du inte teckna ett elhandelsavtal.
Populär

🡢 Teckna elavtal

Vi fokuserar på enkla, lokala och hållbara alternativ som gynnar dig som kund. När du handlar din el lokalt stannar pengarna i kommunen, du köper 100 % förnybar el.

Elnätet är det system av ledningar, transformatorer, och andra anläggningar som används för att överföra och distribuera elektricitet från produktionskällor till användare.

Elnätet fungerar genom att elektricitet genereras vid kraftverk och matas in i elnätet. Därefter överförs och distribueras den genom ledningar och transformatorer till olika platser och användare.

Överföringsnätet överför stora mängder elektricitet över långa avstånd från produktionsanläggningar till städer eller regioner. Distributionsnätet distribuerar elektriciteten från överföringsnätet till hushåll och företag.

Högspänning används i överföringsnätet för att minska energiförluster vid långa avstånd. Lågspänning används i distributionsnätet för att leverera elektricitet till hushåll och företag.

En transformatorstation används för att ändra spänningsnivån i elnätet. Detta görs för att minska spänningen från högspänning (överföringsnätet) till lågspänning (distributionsnätet) eller tvärtom.

Extrema väderförhållanden som stormar eller kyla kan påverka elnätet genom att orsaka strömavbrott eller skador på ledningar och infrastruktur. Därav krävs ofta underhåll och reparation.

Smarta elnät använder avancerad teknologi, inklusive sensorer och kommunikationssystem, för att övervaka och styra eldistributionen. Det möjliggör bättre hantering av efterfrågan och resurser.

Elnätet övervakas genom avancerade styrsystem och sensorer som kontinuerligt övervakar strömflöden och status på komponenter. Underhållsarbete inkluderar regelbundna inspektioner, reparationer och uppgraderingar.

Mikronät är små, självförsörjande elnät som kan fungera fristående eller kopplas in i det större elnätet. De kan användas för att förse specifika områden eller anläggningar med elektricitet.

Övergången till förnybara energikällor kräver anpassningar av elnätet för att hantera den ökande variationen i energiproduktionen. Smarta nät och energilagringslösningar blir viktiga för att balansera förnybar energi.

🡢 Övervakningsplan

Enligt ett EU-direktiv är alla elnätsföretag skyldiga att redovisa en övervakningsplan, vilken främst syftar till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden. Varje nätbolag är även skyldigt att offentligt redovisa vilka åtgärder man genomfört under året enligt övervakningsplanen.

🡢 Nergrävda ledningar

Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera den el som alla centralt boende Landskronabor köper via sitt elhandelsföretag. När det gäller effektivitet kan invånarna i Landskrona vara nöjda med sitt nät. Värt att tänka på under höststormarna är att alla ledningar i vårt nät är nedgrävda. Ett lika tryggt som effektivt nät med andra ord.
Gammal tegelbyggnad med dörr

Om du bygger nytt hus behöver du en så kallad nyanslutning till elnätet. Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss och sedan är det elinstallatören och Landskrona Energi som ansluter din nya bostad till elnätet. För varje ny anslutning betalar du en anslutningsavgift.

" "
elnät

Helgens strömavbrott

Under lördagskvällen den 17/2 och natten mot söndagen drabbades stora delar av Landskrona centrum av återkommande strömavbrott. Som mest var 2611 kunder utan ström och

Läs mer »