Anvisningspris eller anvisat avtal

  • Rörligt elpris + 6,25 öre/kWh *
  • 62,50 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100% förnybar el

🡢 Har du fått hem ett brev om anvisningpris?

Då innebär det att du själv inte aktivt valt något elavtal med ett elhandelsföretag. För att göra det enkelt för dig erbjuder vi dig att teckna Landskronaelen.

🡢 Gör ett aktivt val och teckna redan idag!

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Elen produceras av utsorterat restmaterial på Energiknuten. Du gör en insats för miljön!
Anvisningspris eller anvisat elpris?

Ett anvisningsavtal är ett avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elavtal. Ett sådant avtal kallas för ett anvisningsavtal, och skiljer sig från ett avtal som du aktivt tecknar med ett valt elhandelsbolag. Det kan skilja sig i både årsavgiften och/eller i det rörliga kilowattpriset. Du kan ofta spara en del pengar genom att aktivt teckna ett elhandelsavtal.

Vanliga frågor om anvisat avtal
Jag har fått ett Anvisningspris, vad betyder det?

Ett anvisningsavtal är ett avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elavtal.

Om du inte aktivt tecknar något elhandelsavtal så får du elen från det anvisade elhandelsbolaget. Om Landskrona Energi AB är ditt elnätsbolag, så kommer anvisningselen från oss, dotterbolaget Landskrona Energi Kraft AB.

Anvsiningspris har ingen bindningstid utan endast en uppsägningstid på 14 dagar.

🡢 Ska du flytta?

I samband med din flytt kan du teckna både elnätsavtal och elhandelsavtal. Vi samlar alla elkostnader på en faktura – enklare för dig! Står du inte på elnätsavtalet på din adress kan du inte teckna ett elhandelsavtal.

🡢 Vill du jämföra elavtal först?

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s avtalsvillkor för Landskronaelen samt anvisningsavtaletAvtalsvillkor konsument
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsumenter. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är konsument Avtalsvillkor konsument
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. (El 2012 K rev 2). Gäller från och med 2019-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är konsumentSärskilda villkor konsument
Läs mer
Elbranschens särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2). Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket. Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s (”LEKAB”) avtalsvillkor för näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är näringsidkareSärskilda villkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.

🡢 Innan du tecknar

Energimarknadsbyråns klagomåls-information som anger vilka företag som fått relativt många klagomål, vad klagomålen gäller och ger tips till dig.

🡢 Innan du tecknar

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst. Oberoende Jämförelser.

Klart du får ångra dig!

Denna mall användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).