Fiber

Hjälp & felsökning

Hem  /  Privat  /  Fiber  /  Hjälp & felsökning

🡢 Fiberterminal

🡢 Hastighetsproblem

🡢 Driftinformation

Nätkabel inkopplad i röd router

🡢 Fiberterminal

Hur kan jag felsöka en fiberterminal?

Kontrollera strömförsörjningen

Se till att fiberterminalen är korrekt ansluten till strömkällan. Kontrollera strömförsörjningskabeln och använd gärna et annan uttag för att utesluta problem med eluttaget.

Kontrollera lampindikationer

Om fiberterminalen har lampor eller indikatorer, kontrollera deras status enligt användarhandboken. Lamporna kan ge viktig information om enhetens status och eventuella problem.

Återställ enheten

Prova att återställa fiberterminalen till fabriksinställningarna (om möjligt) och konfigurera den på nytt. Se till att du har de nödvändiga inställningarna och anslutningarna för din specifika anslutningstyp.

Kontrollera nätverksanslutningar

Om fiberterminalen är ansluten till en router eller annan nätverksutrustning, kontrollera anslutningarna där. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna och testa gärna med andra nätverkskablar.

Kontakta din tjänsteleverantör

Om du fortfarande upplever problem, kontakta din tjänsteleverantör. De kan utföra fjärrdiagnostik och ge ytterligare vägledning baserat på ditt specifika fall.

🡢 Kvarstår problemet?

Om du fortfarande upplever problem, kontakta din tjänsteleverantör. De kan utföra fjärrdiagnostik och ge ytterligare vägledning baserat på ditt specifika fall.

Hur ska lamporna blinka på fiberterminalen?

CTS HES-3106

Grön lampa, strömmen är på

Släckt lampa, strömmen är av

Status

 • Tänd (Orange) Systemet startar upp
 • Tänd (Grön) Systemet fungerar normalt
 • Blinkar 3 gånger (Orange) Systemet är återställt till fabriksinställning
 • Blinkar 1 gång (Orange) Systemet har startat om

WAN

 • Tänd (Grön) Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
 • Blinkar (Grön) Tar emot och skickar data
 • Tänd (Orange) Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
 • Blinkar (Orange) Tar emot och skickar data

Beroende på vilken färg dioden lyser beskriver detta din uppkopplade hastighet mot stadsnätet. Grön färg har du max 100Mbit och gul färg har du max 1000Mbit uppkoppling. Är dioden grön och du vill ha en högre hastighet över 100 Mbit måste du kontakta oss för hastighets uppgradering.

Grön lampa, strömmen är på

Släckt lampa, strömmen är av

WAN

 • Tänd (Grön) Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
 • Blinkar (Grön) Tar emot och skickar data
 • Tänd (Orange) Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
 • Blinkar (Orange) Tar emot och skickar data

Är dioden grön och använder CAT6 kabel beror detta sannolikt på att din enhet ej stödjer 1000Mbit.

Fast ljus = beskriver hastighet
Blinkande ljus = indikerar att det går datatrafik på porten

Power: Lyser och indikerar att där är ström till enheten
Status: Fast-ljus = OK Blinkar= Error
WAN:
Fast-ljus = OK
Blinkar = Indikerar trafik mot Stadsnätet
Släckt= Error

Detta är en äldre fiberterminal som har utgått ur sortimentet. Har du en enhet som denna och inte får högre hastighet än 100Mbit måste den uppgraderas. Kontakta oss någon av våra utrustningsleverantörer så kan de hjälpa dig

Gula och turkosa kablar med koppling

🡢 Hastighetsproblem

Vad gör man om man upplever hastighetsproblem?

Kontrollera din anslutningshastighet

Gå till din internetleverantörs webbplats eller gör ett webbaserat hastighetstest för att kontrollera din faktiska anslutningshastighet. Detta ger dig en utgångspunkt för att jämföra med den hastighet du förväntar dig enligt ditt abonnemang.

Starta om din router och modem

Stäng av och starta om din router och modem. Ibland kan detta lösa temporära problem som påverkar hastigheten.

Anslut direkt till fiberterminalen

Koppla bort routern och anslut din dator direkt till fiberterminalenmed en nätverkskabel. Detta eliminerar eventuella problem med routern och hjälper dig att avgöra om problemet ligger i nätverket.

Kontrollera antalet anslutna enheter

För många samtidiga anslutningar till nätverket kan påverka hastigheten för alla enheter. Kontrollera om andra enheter (t.ex. smartphones, surfplattor, smarta hemenheter) använder bandbredd och överväg att minska antalet anslutna enheter.

Kontrollera förändringar i nätverkskonfigurationen

Se till att ingen oavsiktlig ändring har gjorts i nätverksinställningarna, som exempelvis förändringar i trådlös kanal eller frekvensband.

Uppdatera firmware

Kontrollera om det finns firmwareuppdateringar för din router och modemenhet. Uppdatera dem enligt tillverkarens instruktioner.

Kontakta din internetleverantör

Om problemet kvarstår, kontakta din internetleverantör för support. De kan utföra fjärrdiagnostik och ge ytterligare vägledning.

Kontrollera för störningar

Elektroniska störningar från andra enheter, trådlösa telefoner, mikrovågsugnar eller andra elektroniska enheter kan påverka nätverkets prestanda. Placera din router bort från sådana störande enheter om möjligt.

Optimera trådlös prestanda

Om du använder trådlöst nätverk, placera routern på en central plats och undvik hinder. Använd 5 GHz-bandet för att undvika interferens från andra trådlösa nätverk i närheten.

🡢 Kvarstår problemet?

Om du fortfarande upplever problem, kontakta din tjänsteleverantör. De kan utföra fjärrdiagnostik och ge ytterligare vägledning baserat på ditt specifika fall.
" "

Hastigheten på din anslutning delas av alla anslutna enheter i ditt hem. Om du surfar från två datorer, streamar video till en surfplatta och spelar musik från ett trådlöst musiksystem så delar alla dessa enheter på din internethastighet. Om du har 250 Mbit/s kommer alltså inte alla dessa enheter ha det samtidigt utan de delar på denna hastighet. IPTV och Telefoni är dock inte med och delar på hastigheten på din internetanslutning.

Internet

TV

Telefon