Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart

0 %

Fossilt

100 %

Förnybart

0 %

Kärnkraft

Hem  /  Privat  /  El  /  Elens ursprung

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Som elproducent har vi en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning.

Vad är syftet med ursprungsmärkning av el?

Syftet är att ge konsumenter information om vilken typ av energikälla som används för att generera den el de köper. Det ger konsumenter möjlighet att göra informerade val och stödja hållbara energialternativ.

Ursprungscertifikat eller garantier för ursprung är officiella certifikat som utfärdas för varje megawattimme elproduktion. De bekräftar ursprunget för den genererade elen, särskilt om den kommer från förnybara eller icke-förnybara källor.

Ja, det finns olika standarder och regler för ursprungsmärkning av el som varierar mellan länder och regioner. Dessa standarder kan reglera hur informationen presenteras och vilka kriterier som måste uppfyllas för att kallas förnybar el.

Informationen om ursprunget för den el du köper kan finnas på din elräkning eller på din elhandlares webbplats.

Förnybara energikällor är energikällor som är hållbara och förnyas naturligt. De inkluderar solenergi, vindkraft, vattenkraft, geotermisk energi och biomassa. Dessa källor genererar energi utan att utarma jordens resurser.

Förnybara energikällor är viktiga eftersom de minskar beroendet av icke-förnybara och miljöskadliga energikällor, som fossila bränslen. De bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser och lindra klimatförändringar.

🡢 Vad är elcertifikat?

🡢 Vad är elområde?

Landskrona Energi Kraft AB
Förrådsgatan 8
261 35 Landskrona

Bolagsinformation

Org.nr: 556803-9225
Bankgiro: 5458-8934