Timpris

  • Spot Energipris + 5 öre/kWh *
  • 41,67 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100 % förnybar el

🡢 Skulle ett timprisavtal kunna vara bra för dig?

För att avtalet ska bli förmånligt är det viktigt att undvika att förbruka din el under de dyraste timmarna och i stället förbruka på de billigaste.

🡢 Ska du flytta?

I samband med din flytt kan du teckna både elnätsavtal och elhandelsavtal. Vi samlar alla elkostnader på en faktura – enklare för dig! Står du inte på elnätsavtalet på din adress kan du inte teckna ett elhandelsavtal.
Vanliga frågor om timpris
Vad är timbaserad prissättning för el?

Timbaserad prissättning innebär att elpriset varierar över tid baserat på efterfrågan och andra marknadsförhållanden. Det kan vara lägre under perioder med låg efterfrågan och högre under perioder med hög efterfrågan.

Elpriset kan delas upp i olika tidszoner eller perioder, och konsumenter debiteras olika priser beroende på när de använder el. Detta syftar till att skapa incitament för att minska elförbrukningen under högförbrukningstider.

Fördelarna inkluderar möjligheten att spara pengar genom att använda el under perioder med lägre priser och skapa incitament för att jämna ut efterfrågan över dygnet, vilket kan bidra till en mer effektiv användning av elnätet.

Risken inkluderar att konsumenter kan uppleva högre kostnader om de inte anpassar sitt beteende för att dra nytta av lägre priser. Det kan också vara svårt att förutse prisskillnader.

För att dra nytta av timbaserad prissättning kan du anpassa din elförbrukning till perioder med lägre priser. Det kan innebära att använda större apparater under lågförbrukningstider eller överväga tidsinställda enheter.

För att avtalet ska bli förmånligt är det viktigt att undvika att förbruka din el under de dyraste timmarna och i stället förbruka på de billigaste. Om du inte kan styra din förbrukning och undvika de dyraste timmarna är ett timprisavtal antagligen inte fördelaktigt för dig.

För att debiteras per timme måste du ha ett timprisavtal med ditt elhandelsföretag. Vi rekommenderar att du jämför elavtal på den oberoende prisjämförelsesajt https://elpriskollen.se/.

Du kan få din elförbrukning mätt per timme. För att debiteras per timme måste du ha en elmätare som mäter per timme och ett timprisavtal med ditt elhandelsföretag. Om din befintliga elmätare inte kan avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätaren inom tre månader efter det att du har framfört din begäran. Vi rekommenderar att du tecknar hos en elhandlare som erbjuder timprisavtal utifrån dina förutsättningar.

Det kostar inget för dig som kund utan den kostanden står elnätsföretaget för.

Handläggningstiden varierar. Om befintliga elmätare inte kan avläsas per timme ska elnätsföretaget byta elmätare inom tre månader från att du har framfört din begäran.

Visste du att du kan du få kostnadsfri energirådgivning?

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan bland annat hjälpa dig med tips på hur du minskar din energianvändning och hur du kan sänka dina energikostnader.

Kan du påverka din förbrukning?
Om du inte kan styra din förbrukning och undvika de dyraste timmarna är ett timprisavtal antagligen inte fördelaktigt för dig.

Kan du ladda elbil på natten?

Som exempel kan vi ta en elbil med batterier på 23 kWh som ansluts till en laddstolpe som levererar 46 kW. Kan bilen då laddas på en halvtimme? Nej, om bilen bara har enfasladdare på 3,6 kW tar laddningen över sex timmar.

Kan du tvätta på natten?

Elpriserna är oftast lägre under tiden då färre personer konsumerar el. Då efterfrågan är lägre när folk sover är därmed elpriset ofast lägre. Men bor du i en lägenhet bör du kolla upp med fastighetsägaren om man får tvätta på nattetid. Många har som regler att mellan 22:00-07:00 ska det vara tyst och lugnt.

Laga mat när elen är billig?

Elen är oftast dyrast när flest folk konsumerar el. Efterfrågan visar oftast att många hushåll konsumerar mer el på morgonen mellan 07.00-09.00 och på kvällen mellan 17:00-19:00.

Kan du följa priset hos din elhandlare?

Flera elhandlare erbjuder sina kunder tillsammans med ett timprisavtal en app där du enkelt kan följa priserna. För att det ska vara fördelsaktigt för dig bör du välja ett elhandelsföretag som erbjuder just det.

Teckna timpris elavtal med Landskrona Energi Kraft AB

Vill du teckna timpriselen? Ta kontakt med vår kundservice så hjälper vi dig.

  • Spot Energipris + 5 öre/kWh *
  • 41,67 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100 % förnybar el

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s avtalsvillkor för Landskronaelen samt anvisningsavtaletAvtalsvillkor konsument
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsumenter. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är konsument Avtalsvillkor konsument
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. (El 2012 K rev 2). Gäller från och med 2019-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är konsumentSärskilda villkor konsument
Läs mer
Elbranschens särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2). Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket. Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s (”LEKAB”) avtalsvillkor för näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är näringsidkareSärskilda villkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.

🡢 Innan du tecknar

Energimarknadsbyråns klagomåls-information som anger vilka företag som fått relativt många klagomål, vad klagomålen gäller och ger tips till dig.

🡢 Innan du tecknar

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst. Oberoende Jämförelser.

Klart du får ångra dig!

Denna mall användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).