E-tjänst

Vad vill du göra?

Hem  /  Mina sidor

På Mina sidor kan du se dina anläggningar inom elnät och fjärrvärme, fakturor och förbrukning. Första gången du ska logga in på Mina sidor måste du skapa ett konto.

Klicka på länken ”registrera dig” under ”Ny användare?”. Ange e-postadress, lösenord, ditt kundnummer hos oss och person- eller organisationsnummer.

Efter det att du har registrerat dig loggar du in på Mina sidor genom att ange e-postadress och lösenord. Om du som företag har mer än ett kundnummer hos oss måste du ha en unik e-postadress till respektive kundnummer.

Bärbar dator som visar Mina sidor

Kunduppgifter

Exempelbild över kunduppgifter på Mina sidor

Anläggningar

Exempelbild över anläggningar på Mina sidor
Exempelbild över anläggningar på Mina sidor

🡢 Vill du ändra dina fakturauppgifter?

Avtal

Exempelbild över avtal på Mina sidor

Fakturor

Få en översikt på alla dina fakturor – obetalda som betalda i PDF format.

Här kan du se

  • Fakturanummer
  • Anläggning
  • Fakturadag
  • Förfallodag
  • Belopp
  • Status
Hur ser jag min faktura?

Klicka på fakturanummer för att öppna en fakturakopia i PDF format.

På mina sidor finns det två olika flikar, en som heter ”Fakturor” och en som heter ”Obetalda fakturor”. Om din faktura inte är betald syns den under obetalda faktura.

Förfallodag är den specifika dagen då en skuld eller förpliktelse ska betalas eller åtgärdas. För att undvika försenade betalningar och påföljder är det viktigt att hålla koll på förfallodagar och säkerställa att betalningar görs i tid.

Exempelbild över fakturor på Mina sidor

🡢 Fakturafråga?

🡢 Fel fakturaadress?

🡢 Fakturaförklaring

Förbrukning

Se anläggningens förbrukning per år, månad, dag och timme

Skärmdump som visar en val av tidsperiod

Filtrera på tidsperiod

Skärmdump som visar en kalender

Exportera din förbrukning

""
Hur mäts elförbrukning?

Elförbrukning mäts i enheten kilowattimmar (kWh). En elmätare registrerar den mängd elektricitet som förbrukas över tid.

Minska användningen av elektriska apparater, använd energisnåla enheter, släck lampor när de inte behövs, och överväg att investera i energieffektiva apparater.

Elförbrukningen påverkas av antalet och typen av elektriska apparater, uppvärmning och kylningssystem, isolering, belysning och beteendet hos de som bor i hemmet.

De flesta hushåll har en elmätare som registrerar elförbrukningen. Du kan också använda energimätare eller smarta hemsystem för att övervaka elförbrukningen.

Standby-förbrukning är den energi som elektroniska apparater förbrukar när de är avstängda men fortfarande anslutna till eluttaget. Det kan bidra till onödig elförbrukning, och det rekommenderas att koppla ur eller använda strömställare.

Extrema temperaturer, som mycket kallt eller varmt väder, kan öka elförbrukningen eftersom värme- och kylsystem arbetar hårdare för att upprätthålla bekväma inomhustemperaturer.

Att använda förnybar energi som sol- eller vindkraft kan minska miljöpåverkan av elförbrukningen och i vissa fall även sänka elkostnaderna.

Peak load är den tidpunkt då elförbrukningen är som högst. Att minska elförbrukningen under dessa perioder kan bidra till att undvika överbelastning av elnätet och minska behovet av reservkraftverk.

Om du vill se över din energiförbrukning eller ska planera inför ett nytt boende, så kan du få kostnadsfri energirådgivning i din kommun. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan bland annat hjälpa dig med tips på hur du minskar din energianvändning och hur du kan sänka dina energikostnader.
Exempelbild över förbrukning på Mina sidor

Vad är normal elförbrukning?

Läs mer om normal elförbrukning och elkostnad på energimarknadsbyran.se

Lägenhet 🡥

Populär

Villa 🡥

Glömt eller återställ lösenord

Kundservicemedarbetare och kund vid receptionsdisk

Om du inte kan logga in på mina sidor kan du kontakta vår kundservice för att få ditt konto makulerat hos vår systemleverantör, därefter kan du registrera dig på nytt.