Rörligt elpris –
Landskronaelen
  • Rörligt Energipris + 5 öre/kWh *
  • 41,67 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100% förnybar el

🡢 Teckna nytt elavtal eller byt elleverantör

Byt elleverantör till Landskrona Energi och samla alla elkostnader på en faktura. Tänk på att ett elavtal endast kan tecknas av den person i hushållet som står på elnätsavtalet.

🡢 Ska du flytta?

I samband med din flytt kan du teckna både elnätsavtal och elhandelsavtal. Vi samlar alla elkostnader på en faktura – enklare för dig! Står du inte på elnätsavtalet på din adress kan du inte teckna ett elhandelsavtal.
Vad är Landskronaelen 🡦

Med Landskronaelen får du en 100 % förnybar elleverans från kraftvärmeverket Energiknuten. Du gör en insats för miljön då elen, tillsammans med Energiknutens fjärrvärme, produceras av utsorterat restmaterial. De rörliga priserna räknas fram månadsvis i efterhand, vilket innebär att priserna avser föregående månad. Elen vi säljer är alltså närproducerad, alla som väljer Landskronaelen är därför riktiga lokala hjältar! Elen produceras med samma förnybara bränsle som fjärrvärmen. Du får alltså även ursprungsgaranti på din el från oss.

Vanliga frågor om rörligt elpris
Vad är rörligt elpris?

Rörligt elpris är priset på elektricitet som varierar över tid baserat på faktorer som efterfrågan, tillgång och andra marknadsförhållanden.

Rörligt elpris baseras på efterfrågan och utbud på elmarknaden, bränslepriser, väderförhållanden, politiska/regulatoriska beslut och andelen förnybar energi i produktionen. Elpriset varierar därför beroende på dessa faktorer.

Rörligt elpris varierar över tid baserat på faktorer som efterfrågan och tillgång på elektricitet. Det ger flexibilitet men kan vara svårt att förutsäga. Valet beror på individuella preferenser och risktolerans.

Elpriset kan variera på grund av flera faktorer, inklusive efterfrågan, väderförhållanden, bränslepriser och politiska beslut.

Extrema väderförhållanden kan påverka energiförbrukningen, och därmed priset, eftersom människor kan öka användningen av uppvärmning eller kylning.

Rörligt elpris varierar över tid baserat på marknadsförhållanden, medan fast elpris är konstant under en avtalsperiod och ger mer förutsägbarhet.

Fördelarna inkluderar potentiellt lägre kostnader under perioder med låg efterfrågan och flexibilitet att dra nytta av prisfall.

Risken med rörligt elpris är att det kan öka under perioder med hög efterfrågan eller andra ogynnsamma marknadsförhållanden, vilket kan leda till högre elkostnader.

🡢 Ska du flytta?

I samband med din flytt kan du teckna både elnätsavtal och elhandelsavtal. Vi samlar alla elkostnader på en faktura – enklare för dig! Står du inte på elnätsavtalet på din adress kan du inte teckna ett elhandelsavtal.

🡢 Vill du jämföra elavtal först?

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst.

Teckna rörligt elavtal med Landskrona Energi Kraft AB

  • Rörligt Energipris + 5 öre/kWh *
  • 41,67 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100% förnybar el
Skärmdump av blankett för att teckna elavtal

Om du inte har BankID kan du även fylla i en interaktiv PDF för att registrera ditt elavtal. Kontakta vår kundservice om du vill ha en blankett skickad till dig.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s avtalsvillkor för Landskronaelen samt anvisningsavtaletAvtalsvillkor konsument
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsumenter. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är konsument Avtalsvillkor konsument
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. (El 2012 K rev 2). Gäller från och med 2019-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är konsumentSärskilda villkor konsument
Läs mer
Elbranschens särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2). Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket. Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s (”LEKAB”) avtalsvillkor för näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är näringsidkareSärskilda villkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.

🡢 Innan du tecknar

Energimarknadsbyråns klagomåls-information som anger vilka företag som fått relativt många klagomål, vad klagomålen gäller och ger tips till dig.

🡢 Innan du tecknar

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför och hitta det avtal som passar dig bäst. Oberoende Jämförelser.

Klart du får ångra dig!

Denna mall användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).