För installatörer

Föranmälan

Genom föranmälan.nu kan du som elinstallatör snabbt och enkelt hantera anmälningar smidigt via webben. Tjänsten är baserad på Svensk Energis rekommendationer för att göra hanteringen så branschriktig och komplett som möjligt.

Skärmdump som visar foranmalan.nu

Har du byggt nytt hus?

Om du bygger nytt hus behöver du en så kallad nyanslutning till elnätet. Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss och sedan är det elinstallatören och Landskrona Energi som ansluter din nya bostad till elnätet. För varje ny anslutning betalar du en anslutningsavgift.

Byggarbetsledare framför hus under konstruktion

Ändring av säkringsstorlek?

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Hand som justerar säkring i elskåp

Installation av fjärrvärmecentral

Föranmälan

För att installera en fjärrvärmecentral i Landskrona Energis fjärrvärmenät behöver du göra en föranmälan.

Vi behöver även få information om den fjärrvärmecentral du valt i form av en körning. Detta samt ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning ska skickas in minst två veckor före inkoppling.

Dokumenten kan du skicka in via post till:
Landskrona Energi AB
Box 226
261 23 LANDSKRONA

eller via mail till jan.axen@landskronaenergi.se. Vänligen märk med Fjärrvärme föranmälan.

Anvisning för installation

Alla typer av installationer, nyanslutning, ändring eller utbyte av fjärrvärmecentraler ska följa Landskrona Energis installationsanvisningar.

Provtryckning

Utförd installation godkänns och kontrolleras genom provtryckning. Provtryckningen får endast utföras av personal från Landskrona Energi.

Du bokar tid för detta genom att skicka mail till jan.axen@landskronaenergi.se.