För installatörer

Föranmälan

Genom föranmälan.nu kan du som elinstallatör snabbt och enkelt hantera anmälningar smidigt via webben. Tjänsten är baserad på Svensk Energis rekommendationer för att göra hanteringen så branschriktig och komplett som möjligt.

Skärmdump som visar foranmalan.nu

Har du byggt nytt hus?

Om du bygger nytt hus behöver du en så kallad nyanslutning till elnätet. Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss och sedan är det elinstallatören och Landskrona Energi som ansluter din nya bostad till elnätet. För varje ny anslutning betalar du en anslutningsavgift.

Byggarbetsledare framför hus under konstruktion

Ändring av säkringsstorlek?

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Hand som justerar säkring i elskåp