Hem  /  Privat  /  Fjärrvärme  /  Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmens kretslopp i 6 delar

1 Bränsle levereras till vårt kraftvärmeverk Energiknuten.

2 I Energiknutens panna förbränns bränslet. Den producerade värmen används för att värma upp fjärrvärmevattnet.

3 Det uppvärmda vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet, som ligger under stadens gator.

4 Fjärrvärmevattnet kommer in till din central. Här sker värmeväxlingen, det varma fjärrvärmevattnet värmer upp det kalla vattnet som finns i husets uppvärmnings- och varmvattensystem.

5 Det avkylda fjärrvärmevattnet har nu gjort sitt jobb och leds tillbaka till Energiknuten där det värms upp för att cirkulera på nytt.

6 I fjärrvärmenätet finns det alltid varmt vatten. Detta betyder att du inte behöver någon varmvattenberedare och att du alltid kan ha det varmt och skönt i din bostad.

Aldrig mer oväntade kallduschar

Komfort betyder inte bara varmt vatten och värme som fungerar utan att du behöver bekymra dig.

För oss betyder komfort också trygg drift och beredskap, dygnet runt, alla dagar om året, om något oförutsägbart skulle inträffa.

Den diskreta lösningen

Glöm varmvattenberedare, stora pumpar, långa slangar och klumpiga fläktar som sitter och brummar på din husvägg. Fjärrvärmecentraler är tysta, tar liten plats och behöver inte särskilt mycket underhåll. Fjärrvärme är den diskreta lösningen. Inget syns utanför.

Allt som behövs finns i din värmecentral.

Tack så mycket säger miljön

På vårt kraftvärmeverk, Energiknuten, utvinner vi energi, i form av el och värme, genom att på ett effektivt sätt förbränna avfall och biobränsle.
Dessutom levererar lokala industrier spillvärme till fjärrvärmenätet. På så sätt hjälper vi till att ta vara på material som redan finns i omlopp och energi som annars skulle gå till spillo. Detta smarta system bidrar till att Landskrona Energis användning av fossila bränslen i stort sätt är obefintlig, så tack så mycket säger därför miljön.