Avbrott

Att tänka på vid avbrott

Hem  /  Pågående avbrott  /  Att tänka på vid avbrott

Du som bor i Landskorna Energis nätområde är lyckligt lottad, då våra elledningar är nedgrävda och inte känsliga för de stormar som kan vina utanför fönstret. Däremot kan överliggande nät, det vill säga Eons elledningar drabbas, vilket i sin tur påverkar våra. Strömavbrott kan komma väldigt plötsligt och då är det bra att vara så förberedd som möjligt.

Här finns några goda råd som kan vara bra att tänka på vid strömavbrott eller värmeavbrott.

Bra att ha hemma

Mer information

Hand som stoppar mynt i spargris

Avbrottsersättning

Har du haft ett oplanerat strömavbrott som varat i minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. 

Grävarbetsplats med nydragna rör och byggnadsarbete i bakgrunden

Planerade gräv- och installationsarbeten

Ibland gräver vi i gatan och kanske stör för en stund. Här kan du se vart vi jobbar just nu.