Fjärrvärme

Fjärrvärme­priser

Hem  /  Privat  /  Fjärrvärme  /  Fjärrvärmepriser

🡢 Konsument

🡢 Näringsidkare

🡢 Avtalsvillkor

Konsument

Priset består av en Fast del och en Energidel.

Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 januari 2024.

 • Fastdel 5 661 kr/år (4 529 kr/år exkl. moms)

  Detta är en fast avgift som betalas oavsett mängden värme som förbrukas. Den täcker kostnaderna för att underhålla och driva fjärrvärmenätet och andra fasta kostnader.

 • Energidel 68,25 öre/kWh (54,60 öre/kWh exkl. moms)

  Detta är en rörlig avgift som är direkt kopplat till den mängd värmeenergi som används för att värma upp byggnaden. Denna energidel täcker produktionskostnader, bränslekostnader och andra variabla kostnader som är förknippade med att generera och distribuera fjärrvärme.

För energileverans gäller allmänna avtalsvillkor. I fjärrvärmepriset ingår ett (1) servicebesök vart tredje år, i syfte att serva din fjärrvärmecentral, samt gällande energi- och miljöskatter.

Är du intresserad av att ansluta din bostad?

 • Inflyttningsavgift 269 kr (215 kr exkl. moms)

  Vid inflytt debiterar vi en administrativ inflyttningsavgift

 • Återinkopplingsavgift ¹) 850 kr exkl. moms

  ¹) Efter avstängning p.g.a. bristande betalning m.m.

Med Fjärrkontrollen kan man jämföra kostnaden för uppvärmning för ett hus på uppvärmningsformerna fjärrvärme, värmepumpar och pelletspanna.

Jämförpriser konsument

Den årliga driftkostnaden för en normalstor villa räknas ut genom att addera den fasta delen med energidelen. För en villa som under ett normalår använder 20 MWh (20 000 kWh) för uppvärmning (värme och varmvatten), blir den totala årskostnaden cirka 19 311 kr. Det ger en beräknad medelkostnad per kWh på 96,56 öre/kWh.

Fastdel

5 661 kr/år

Energidel

0,6825 kr/kWh x 20 000 kWh

Årlig driftkostnad

19 311 kr/år

Hur mycket du som kund betalar för din fjärrvärmeleverans beror på hur mycket fjärrvärme du använder för din uppvärmning. Nedan kan du se beräknade jämförelsepriser utifrån fyra typkunders fjärrvärmeanvändning. Beräkningen är utförd enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2009:3).  

Årlig förbrukning

15 000 kWh

 • Totalkostnad/år 15 899 kr
 • Fast avgift/år 5 661 kr
 • Rörlig avgift/år 10 238 kr
 • Kr/kWh 1,06

20 000 kWh

 • Totalkostnad/år 19 311 kr
 • Fast avgift/år 5 661 kr
 • Rörlig avgift/år 13 650 kr
 • Kr/kWh 0,97

30 000 kWh

 • Totalkostnad/år 26 136 kr
 • Fast avgift/år 5 661 kr
 • Rörlig avgift/år 20 475 kr
 • Kr/kWh 0,87

40 000 kWh

 • Totalkostnad/år 32 961 kr
 • Fast avgift/år 5 661 kr
 • Rörlig avgift/år 27 300 kr
 • Kr/kWh 0,82

Samtliga priserna är angivna inkl. moms. 

Näringsidkare

Priset är baserat på Effekt, Energi och Flöde och gällande energi- och miljöskatter ingår. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 januari 2024.

 • Inflyttningsavgift 269 kr (215 kr exkl. moms)

  Vid inflytt debiterar vi en administrativ inflyttningsavgift

 • Återinkopplingsavgift ¹) 850 kr exkl. moms

  ¹) Efter avstängning p.g.a. bristande betalning m.m.

Vid nyanslutning tillämpas individuell prissättning och offert ges på begäran.

Med Fjärrkontrollen kan man jämföra kostnaden för uppvärmning för ett hus på uppvärmningsformerna fjärrvärme, värmepumpar och pelletspanna.

Effektdel

Effektbehovet baseras på uppmätt dygnsmedeleffektuttag under leveransperioden oktober till mars. Uppmätt dygnsmedeleffekt ställs mot aktuell dygnsmedeltemperatur från SMHI vilket ger samband mellan utetemperatur och fastighetens effektbehov.

Tillsammans bildar dessa värden en för fastigheten unik effektsignatur som utgör grunden för hur stor den årliga effektavgiften blir.

Abonnerad effekt kW ¹)

1 - 60

 • Grundpris kr/år 400
 • Effektavgift kr/kW 788

61 - 175

 • Grundpris kr/år 8 000
 • Effektavgift kr/kW 665

176 - 1400

 • Grundpris kr/år 27 506
 • Effektavgift kr/kW 540

1401 -

 • Grundpris kr/år 119 059
 • Effektavgift kr/kW 464

¹) Dygnsmedeleffekt (dygnsförbrukning/24h). Baseras på uppmätta värden av din fjärrvärmemätare och återges i för din anläggning individuella effektsignatur som sänds ut till dig en gång per år.

Energipris

Energipriset är uppdelat på tre perioder: en vinterperiod (januari – mars och november – december), en vår och höst period (april – maj, september – oktober) samt en sommarperiod (juni – augusti). Inom respektive period gäller energipris enligt vid var tid gällande prislista.

Kostnaden för energi kommer att baseras på faktisk uppmätt energiförbrukning och kommer att faktureras en gång i månaden.

Säsong

Vår/höst

(april-maj, sept-okt)
 • Pris öre/kWh 28,5

Sommar

(juni-aug)
 • Pris öre/kWh 10

Vinter

(nov-mars)
 • Pris öre/kWh 54,5

Flödestaxa

Flödestaxan gäller enbart under vinterperioden, november – mars. Flödestaxan är baserad på hur mycket fjärrvärmevatten som behöver pumpas igenom anläggningen. Det vill säga ju effektivare anläggning desto mindre flöde och kostnad, vilket medför ett effektivare fjärrvärmenät.

Säsong

Vinter

(nov-mars)
 • Pris kr/m3 3,5

Jämförpriser näringsidkare

Nedan finns beräknade jämförelsepriser utifrån fyra typkunders fjärrvärmeanvändning. Beräkningen är utförd enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2009:3). Prissättning utgår ifrån fastighetens behov och speglar den verkliga fjärrvärmeanvändning. Genom förbättrade mätmetoder läses fjärrvärmeanvändningen av timme för timme. 

Denna kopplas  till utetemperaturen över säsongen. Sambandet mellan fjärrvärmeanvändningen och utetemperaturen kallas för effektsignatur. Detta har gjort det möjligt att skapa en mer kostnadsriktig och rättvis prissättning.

Årlig förbrukning

80 MWh

 • Totalkostnad/år 75 158 kr
 • Fast avgift/år 27 095 kr
 • Rörlig avgift/år 43 901 kr
 • Flödesavgift/år 4 162 kr
 • Kr/kWh 0,939

193 MWh

 • Totalkostnad/år 172 598 kr
 • Fast avgift/år 56 645 kr
 • Rörlig avgift/år 105 912 kr
 • Flödesavgift/år 10 041 kr
 • Kr/kWh 0,894

500 MWh

 • Totalkostnad/år 450 005 kr
 • Fast avgift/år 149 608 kr
 • Rörlig avgift/år 274 385 kr
 • Flödesavgift/år 26 012 kr
 • Kr/kWh 0,90

1 000 MWh

 • Totalkostnad/år 862 651 kr
 • Fast avgift/år 261 858 kr
 • Rörlig avgift/år 548 769 kr
 • Flödesavgift/år 52 024 kr
 • Kr/kWh 0,863

Samtliga priserna är angivna inkl. moms. 

Effektsignaturen anger effektbehov

Behovet av värme och varmvatten varierar över säsongen i förhållande till utetemperaturen. Med andra ord avgör det hur stor värmekapacitet som behövs i våra anläggningar . Förhållandet mellan effektuttaget vid olika utetemperaturer räknas fram i effektsignaturen. Effektsignaturen är individuell och unik för varje fastighet och anläggning. Beräkningen baseras på mätdata från uppvärmningssäsongen. Effektbehovet uppdateras varje år och ligger till grund för vilken debiterad effekt samt effektpris som du får. Din individuella anläggningsinformation med tillhörande aktuell effektsignatur sänds ut till dig en gång varje år.

Att effektivisera lönar sig!

Det lönar sig alltid att energieffektivisera och att bättre ta tillvara på energin i fjärrvärmen. Det som styr fjärrvärmekostnaden i den nya prismodell är vilket säsongspris som gäller samt hur du använder din fjärrvärme. Du kommer att kunna påverka alla delar i din värmekostnad genom att spara energi och effekt samt genom att arbeta med din returtemperatur. 

Flödestaxa

Flödestaxan baseras på hur hur mycket fjärrvärmevatten som behöver pumpas igenom anläggningen. Desto effektivare anläggning desto mindre flöde och kostnad vilket medför ett effektivt fjärrvärmenät. Flödestaxan gäller endast under vinterperioden, november – mars.

Avtalsvillkor

🡢 Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt brukKonsument
Läs mer
Gäller från 2023-09-01 Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket.
🡢 FjärrvärmelagenKonsument
Läs mer
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhetNäringsidkare
Läs mer
Gäller från 2023-09-01 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riskförbundet, Riksbyggen samt SABO.
🡢 Prisvillkor avseende näringsidkareNäringsidkare
Läs mer
Prisvillkoren gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Landskrona Energi AB.
🡢 FjärrvärmelagenNäringsidkare
Läs mer
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet. Lagen ställer krav på att prisinformation ska finnas tillgängligt och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de börja gälla. Vid förändringar av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig har du rätt att förhandla med ditt fjärrvärmebolag.