Faktura och betalning

Allt om din faktura
Hem  /  Kundservice  /  Faktura

🡢 Kopiafråga?

Populär

🡢 Fakturafråga?

🡢 Fel fakturaadress?

🡢 Fakturaförklaring

Gräsgång genom buskage med hus i bakgrunden

För att göra betalningsprocessen smidigare och mer bekväm för dig, vill vi uppmuntra dig att överväga att betala din faktura digitalt. Genom att använda våra elektroniska betalningsalternativ kan du enkelt och säkert hantera din fakturabetalning online och vara snällare mot vår miljö.

Här förklarar vi din faktura

Exemplet nedan visar en faktura som har Elnät, Fjärrvärme och Elhandel på en och samma anläggningsadress. Detta betyder att din faktura kanske inte har alla de poster som vi har valt att förklara i vårt exempel.

En fakturaförklaring är en beskrivning eller förklaring som bifogas en faktura för att förtydliga och specificera de olika poster och kostnader som ingår i fakturan.

1. Fakturadatum

Det datum vi skapar och skickar fakturan.

Används vid betalning av faktura. Fakturanummer är det samma som OCR-nummer. Använd alltid detta nummer vid manuell inbetalning.

Ditt kundnummer som används vid inloggning på mina sidor. Uppge gärna ditt kundnummer när du tar kontakt med oss.

Adressen dit din faktura skickas. Fakturaadress behöver inte vara densamma som anläggningsadress.

Adressen till den fastighet som fakturan avser och elen levereras till.

Ett unikt 18 siffrigt nummer för din bostad. Som ett personnummer för din elmätare.

Kod med tre bokstäver som anger var i Sverige anläggningen ligger. LKA är områdesid i Landskronas tätort som Landskrona Energi har hand om.

Specifikation av beloppet och period finns på baksidan av fakturan.

Information och meddelande om olika betalningssätt, avtal, allmänna avtalsvillkor och avbrottsersättning.

Förfallodatum på fakturan. Det datum du senast ska betala fakturan.

Den totala summan exkl. moms för elnätsavtalet, fjärrvärme och elhandelsavtalet.

25 procent på nettobeloppet.

Den totala summan inkl. moms som du ska betala. Beloppet avrundas alltid till hela kronor.

Används vid internetbetalning. OCR-nummer är det samma som fakturanummer. Använd alltid detta nummer vid manuell inbetalning.

Vårt Bankgiro som betalningen ska göras till.

18. Elnät prodnr 1234 ES Enkeltariff 16A Nät

Elnätsabonnemang som baseras på vilken säkringsstorlek man har.

Baserat på din elförbrukning de senaste 12 månaderna.

Baserat på årlig kostnad för elnät de senaste 12 månaderna.

Unikt nummer som står på din mätare som mäter din förbrukning.

Tidsperiod som förbrukningen avser.

Förbrukning som har varit mellan angivna mätarställningar.

Fast avgift enligt ditt abonnemang.

Transporten av el genom ledningarna till dig som kund.

På all förbrukad el tas det ut energiskatt som vidarebefordras till staten.

Totalt att betala: Den totala summan för perioden inkl. moms.

Avtalets namn och vilken effektstorlek som ingår i avtalet. Effektnivån bestäms efter anläggningens behov.

Förbrukning som har varit mellan angivna mätarställningar.

Fast avgift enligt ditt avtal.

Periodens avgift för mängden levererad värme (energi).

Totalt att betala: Den totala summan för perioden inkl. moms.

Redovisar vilka energikällor som används vid produktion av din el.

34. Elhandel prodnr 1234 Landskronaelen

Information om vilket elhandelsavtal du har.

Årsavgift enligt ditt avtal.

Periodens pris för använd el.

Totalt att betala: Den totala summan för perioden inkl. moms.

Jag har inte fått min faktura?

Fakturan skickas ut i början på månaden. Du kan logga in på mina sidor för att se en kopia. Har du pappersfaktura kan det dröja innan din faktura når dig.

Om du är nyinflyttad får du din faktura månaden efter din första månad.

Betalar du med ett eget inbetalningskort eller via internet, ange alltid ditt fakturanummer som referensnummer (OCR-nummer).

Bankgiro: 5458-8934

När faktura har gått till inkasso

Om du missat att betala din faktura eller om du betalat för sent får du ett inkassokrav. Kostnaden för inkassokravet, 180 kr, faktureras på nästkommande räkning. 

Om du inte betalar efter inkassokravet skickas räkningen till inkassobolaget Visma Collectors, som driver ärendet vidare. 

För fakturor som inte är betalda på förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta enligt Räntelagen, referensränta + 8%.

På minasidor kan du se vilka fakturor som betalda och vilka som är obetalda.

På minasidor kan du se vilka fakturor som betalda och vilka som är obetalda.

Kontakta Visma på 0771 – 23 24 00 för att komma överens om en eventull avbetalninsgsplan.

Ändra din fakturaadress