Avtalsvillkor

Nedan hittar du avtalsvillkor samlade för

Avtalsvillkor elhandel

Konsument

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsumenter. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. (El 2012 K rev 2). Gäller från och med 2019-01-01.

Elbranschens särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2). Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket. Gäller från och med 2016-01-01.

Näringsidkare

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.

Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.

Elproduktion från sol, vind och vatten

Dessa avtalsvillkor avser mikroproduktion, dvs huvudsäkringen är högst 63A och inmatning görs med en effekt om högst 43,5 kW. Du köper mer el från elnätet än du matar ut på elnätet.

Dessa avtalsvillkor avser småskalig elproduktion, dvs huvudsäkringen är högst 100 A och installerad toppeffekt på produktionsanläggningen är max 200 kW.

Om du inte väljer ett elhandelsbolag att sälja din egen elproduktion till så blir det automatiskt det elbolag du köper din el av, som tar emot elen du matar in i nätet. Med andra ord, är du vår kund och installerar solceller har vi mottagningsplikt för din el. Detsamma gäller om du flyttar in i ett hus där en solcellsanläggning redan är installerad. Ersättningen beräknas på produktionsmånadens viktade medelvärde av det timvisa spotpriset på Nord Pool, för elområde Malmö (SE4) sammanvägt med säljarens timvisa överskottsproducerade el minus 4 öre/kWh (exklusive moms).

Avtalsvillkor elnät

Konsument

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning och distribution av el (nät) till privatpersoner. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket (Nät 2012 K (rev 2)). Gäller från 2019-01-01.

Näringsidkare

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning och distribution av el (nät) till näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket (Nät 2012 N (rev)). Gäller från 2016-01-01.

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning och distribution av el till eller från elektriska högspänningsanläggningar. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (Nät 2012 H (rev)). Gäller från 2016-01-01.

Avtalsvillkor fiber

Gäller från 1 september 2018

Avtalsvillkor fjärrvärme

Konsument

Gäller från 2023-09-01
Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket.

Fjärrvärmelagen
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet.

Näringsidkare

Gäller från 2023-09-01
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riskförbundet, Riksbyggen samt SABO.

Prisvillkoren gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Landskrona Energi AB.

Fjärrvärmelagen  
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet. Lagen ställer krav på att prisinformation ska finnas tillgängligt och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de börja gälla. Vid förändringar av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig har du rätt att förhandla med ditt fjärrvärmebolag.