Vi gör så att du får ljus i lampan

🡢 Ska du flytta?

I samband med din flytt kan du teckna både elnätsavtal och elhandelsavtal. Vi samlar alla elkostnader på en faktura – enklare för dig! Står du inte på elnätsavtalet på din adress kan du inte teckna ett elhandelsavtal.

🡢 Teckna nytt elavtal eller byt elhandlare

Samla alla dina elkostnader på en och samma faktura. Tänk på att ett elavtal endast kan tecknas av den person i hushållet som står på elnätsavtalet.

🡢 Har du fått hem ett brev om anvisningpris?

Då innebär det att du själv inte aktivt valt något elhandelsföretag. Vi erbjuder dig att teckna Landskronaelen som är ett rörligt elpris med ett fast påslag och en årsavgift.

Med framsteg inom mätarteknologi byts äldre mätare ibland ut mot mer avancerade modeller för att förbättra prestanda och noggrannhet.

🡢 Vad är ett elnät?

Ett elnät är en infrastruktur som möjliggör överföring och distribution av elektricitet från produktionsanläggningar till hushåll, företag och andra platser där elektricitet används.

🡢 Frågor om min mätare

En elmätare, även kallad elektricitetsmätare eller elmätartjänst, är en anordning som används för att mäta och registrera den elektriska energiförbrukningen i en byggnad.

🡢 Säkringsändring

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En ändring får i regel ske högst en gång per år.

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Vanliga frågor om el
Varför betalar jag avgift för elnätet?

Elnätföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Elnätsavgiften består av abonnemangsavgift som bestäms utifrån anläggningens säkringsstorlek och en elöverföringsavgift som är en avgift per förbrukad kilowattimme (kWh).

När det gäller el har du två olika avtal, elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtal har du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtal har du med det företag som du köper el av.

Elektricitet är en form av energi som uppstår genom rörelse av elektriska laddningar, vanligtvis elektroner, i en ledare.

Elektricitet kan produceras genom olika metoder, inklusive förbränning av fossila bränslen, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och andra förnybara källor.

Elnätet består av kraftverk, överföringslinjer, transformatorer och distributionsnät som transporterar och distribuerar elektricitet från produktionsanläggningar till användare.

elnät

Helgens strömavbrott

Under lördagskvällen den 17/2 och natten mot söndagen drabbades stora delar av Landskrona centrum av återkommande strömavbrott. Som mest var 2611 kunder utan ström och

Läs mer »