Vi sponsrar ung energi i Landskrona!

Landskrona Energi finns i och verkar för Landskrona stad. Vi ger energi och ser till att våra kunder får trygg och säker el, fiber och fjärrvärme. Men vi vill också vara delaktiga i stadens utveckling och ge tillbaka till våra invånare.

Ansök om sponsring

Under 2024 var det möjligt att skicka in ansökan om sponsring mellan 1-31 januari. Det Landskrona Energi sponsrar ska ha en tydlig koppling till:

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på sponsring@landskronaenergi.se

Så här går ansökningsprocessen till

Ansökan

Fyll i formuläret som finns tillgängligt på denna sida mellan 1-31 januari.

Urval

När ansökningsperioden är över går Landskrona Energi igenom alla inkomna ansökningar och meddelar om vi har möjlighet att uppfylla föreningens önskemål.

Avtal

Sponsringsavtal upprättas och signeras digitalt av föreningens kontaktperson och Landskrona Energis VD.

Fakturering

Föreningen fakturerar Landskrona Energi överenskommet belopp.