Gör ett aktivt val

Välj med hjärtat,
handla lokal el

0 %

Fossilt

100 %

Förnybart

0 %

Kärnkraft

Rörligt elpris

Passar företag med en
årsförbrukning < 100 000 kWh/år
 • Rörligt Energipris + 4 öre/kWh
 • 33,33 kr exkl. moms i månadsavgift *
 • 0 månaders bindningstid
 • 14 dagars uppsägningstid
 • 100 % förnybar el
Populär

Företagselen

Passar företag med en
årsförbrukning > 100 000 kWh/år
 • Rörligt energipris + 3 öre/kWh
 • 0 kr exkl. moms i månadsavgift *
 • 0 månaders bindningstid
 • 14 dagars uppsägningstid
 • 100 % förnybar el

Anvisat elpris

TILLDELAS DEN SOM INTE AKTIVT
VALT ETT ELAVTAL
 • Rörligt Energipris + 5 öre/kWh
 • 50 kr exkl. moms i månadsavgift *
 • 0 månaders bindningstid
 • 14 dagars uppsägningstid
 • 100 % förnybar el
Vanliga frågor om elavtal
Vad är ett elavtal?

Ett elavtal är en överenskommelse mellan en konsument och en elleverantör som reglerar priset, villkoren och andra aspekter av elförsörjningen.

Ett rörligt elavtal har varierande priser baserat på marknadsförhållanden, medan ett fast elavtal har ett konstant pris under en avtalsperiod.

Elpriset påverkas av avtalets typ (rörligt eller fast), vilka komponenter som ingår i priset och eventuella avgifter eller rabatter.

Möjligheten att ändra elavtal varierar beroende på elleverantören och avtalets villkor. Vissa avtal kan ha bindningstider eller avgifter vid ändring.

En bindningstid är den period under vilken du är bunden till ett specifikt elavtal. Att bryta avtalet innan bindningstiden kan leda till avgifter.

Möjligheten att säga upp elavtal när som helst varierar. Vissa avtal tillåter det medan andra kan ha villkor som begränsar möjligheten.

Om du flyttar kan du behöva överföra ditt elavtal till din nya adress eller säga upp det beroende på dina avtalsvillkor och om det finns samma elleverantör på den nya platsen.

Du kan jämföra elavtal genom att titta på prisstrukturen, bindningstider, eventuella avgifter och andra villkor. Det finns onlineverktyg och jämförelsesajter som kan hjälpa dig med detta.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart

🡢 Vad består elpriset av?

Elpriset består av flera komponenter, inklusive produktionskostnader, överförings- och distributionskostnader, skatter, elcertifikat och förnybarhetsstöd, energiskatt, marknadsförhållanden och efterfrågan, internationella överföringskostnader, nätavgifter och prissättning från elleverantören. Sedan januari 2018 fakturerar elnätsbolagen energiskatten.

🡢 Vad är elcertifikat?

Elcertifikat, även känt som gröna certifikat eller förnybarhetscertifikat, är en form av stöd och incitament för produktion och användning av förnybar energi. Systemet med elcertifikat används för att främja ökad produktion av el från förnybara källor och minska beroendet av icke-förnybara energikällor. Kostnaden för elcertifikaten tas ut av kunderna och ingår i elpriset.

🡢 Ursprung? Berätta mer!

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Som elproducent har vi en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen av all el vi säljer bygger helt på ursprungsgarantier. All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor.