Vi gör så att du kan duscha varmt

🡢 Vill du ansluta dig?

Vi har idag fjärrvärme i Landskrona och delar av Häljarp och Asmundtorp. Lämna en intresseanmälan så tittar vi på förutsättningarna för anslutning hos dig.
Populär

🡢 Vad kostar det att ha fjärrvärme?

Kostnaden beror på din förbrukning. Här kan du läsa mer om prismodellen för fjärrvärme.

🡢 Behöver du hjälp med din fjärrvärmecentral?

Byte av fjärrvärmemätare

Med framsteg inom mätarteknologi byts äldre mätare ibland ut mot mer avancerade modeller för att förbättra prestanda och noggrannhet.

Fossilbränslefritt

Vår fjärrvärmeproduktion är från år 2021 100 % fossilbränslefri. Det innebär att vi endast baserar vår produktion på återvunnet och förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion, och att vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Landskrona.

0 % fossilt

100 % förnybart

Miljösmart uppvärmning

Med fjärrvärme får du en lättskött och miljösmart uppvärmning, som gör att du alltid kan känna dig trygg med att få varmt vatten i kranen och värme i ditt hem.

Vanliga frågor om fjärrvärme
Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en form av centraliserad värmeleverans där värme produceras på ett avlägset ställe och distribueras genom ett nätverk av rör till bostäder och verksamheter.

Fjärrvärme produceras oftast genom förbränning av biobränslen, avfall, eller genom kraftvärme där elektricitet och värme genereras samtidigt. Det kan också komma från geotermiska källor eller industriell spillvärme.

Ett nätverk av rör transportera varmt vatten eller ånga från produktionsanläggningen till användarnas byggnader. Värmen överförs sedan till fastigheten genom en värmeväxlare, och det kalla vattnet återvänder till produktionsanläggningen för att värmas upp igen.

Fjärrvärme minskar behovet av individuella värmesystem, vilket kan vara energieffektivt och miljövänligt. Det kan också vara praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för användarna.

Det beror på hur värmen produceras. Om fjärrvärmen kommer från förnybara eller energieffektiva källor, som biobränslen eller geotermisk energi, kan den vara miljövänlig. Om den kommer från fossila bränslen kan den ha en högre miljöpåverkan.

Ja, det är möjligt att kombinera fjärrvärme med andra värmekällor som solenergi eller individuella värmepumpar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Fjärrvärme debiteras oftast genom en fast avgift baserad på fastighetsstorlek och en variabel avgift baserad på förbrukad värmeenergi.

Det beror på om det finns ett fjärrvärmenätverk i närheten. Om det inte finns kan det vara mer kostnadseffektivt att använda andra värmekällor som värmepumpar eller individuella uppvärmningsmetoder.

Underhåll av själva systemet utförs vanligtvis av fjärrvärmeleverantören. Användarna behöver vanligtvis bara se till att värmeväxlaren och eventuella interna system är i gott skick.

Generellt sett är fjärrvärmeleveranser pålitliga. Om du har frågor om säkerhet eller vill veta mer om nödsituationer bör du kontakta din fjärrvärmeleverantör för specifik information.

Rök stiger upp från kraftvärmeverket Energiknuten

Konsumentinformation enligt hållbarhetslagen

Vi har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten, som innebär att vi har ett godkänt system för att hantera hållbara biobränslen. Som en del av det arbetet ska vi rapportera vår användning av biobränslen.

Vi ska också informera konsumenter om vilka typer av biobränslen som använts, vilka råvaror de kommer från och varifrån råvarorna kommer. Konsumentinformationen ska använda samma begrepp som används vid rapporteringen. För år 2023 informerar vi därför om att följande bränslen har använts.


  • Fasta bränslen producerade av: skogsbiomassa från Sverige och Storbritannien, annan restprodukt eller avfall från Sverige, Italien, Storbritannien och Island.

  • Gasformiga bränslen producerade av: fast kommunalt avfall från Sverige och Danmark, annan restprodukt eller avfall från Danmark och Nederländerna.