Integritets- och personuppgifts­policy

Vilka uppgifter vi behandlar

Landskrona Energi behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss. För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress. Vid varje behandling strävar vi efter att endast samla in det vi behöver, varken mer eller mindre. All behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga register, exempelvis SPAR samt allmänt tillgängliga informationskällor.

Hur länge de behandlas

Under tiden du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa personuppgifter exempelvis insamling av mätvärden och faktureringsunderlag inte kan begränsas eller raderas med hänvisning till laglig grund som kräver att vi sparar sådana personuppgifter.