Service

Hem  /  Privat  /  Fjärrvärme  /  Service

Ingår i din avgift

Det är precis som med bilen – regelbunden service och skötsel ökar både livslängden, minimerar avbrott och ger en mer ekonomisk drift. Det finns en rad fördelar med service. Framför allt ger det er trygghet och visshet om att fjärrvärmecentralen går som den ska och producerar värme på bästa sätt.

Du får också tillgång till fri telefonrådgivning om du har frågor om till exempel förbrukning eller optimering.

Vart tredje år

Som privatkund ingår service av din fjärrvärmecentral vart tredje år. Under 2023-2024 genomför vi ett större arbete med utbyte av fjärrvärmemätare och montering av kommunikationskort vilket påverkar serviceintervallerna. Alla kunder kommer att få ett besök och eventuellt få service av fjärrvärmecentralen genomförd. Landskrona Energi kommer skicka ut information  när det närmar sig ert område.

Har du frågor om service av din fjärrvärmecentral? 

Vad ingår i ditt servicebesök?

Utökad garanti

För de kunder som idag har en äldre fjärrvärmecentral, och funderar på att byta, så ger vi en utökad garanti, från 2 till 5 år – vid utbyte av fjärrvärmecentral i Landskrona Energis regi.

Digital kontroll

Vi kommer även att införa en digital kontroll av fjärrvärmecentralen där vi bland annat genom returtemperaturen kan upptäcka fel i regleringen eller avvikande förbrukningsmönster. Den digitala kontrollen ger oss möjlighet att upptäcka tekniska fel i ett tidigt skede, och vid eventuella misstankar om fel kontaktar vi dig som kund för åtgärd.

Felsökning

Om du har problem med din fjärrvärme kan du först säkerställa att det inte rör sig om en driftstörning på fjärrvärmenätet genom att kontrollera värdena för temperatur och inflöde av varmvatten på din fjärrvärmemätare.

Du kan även kontrollera säkringen och cirkulationspumpen. Här nedan kan du se hur du gör det samt ytterligare några återgärder du själv kan utföra innan du kontaktar oss.

Det är kallt inomhus

Det låter i elementen

Vattnet blir inte varmt

Akutbesök

Inträffar ett akut fel på fjärrvärmecentralen ringer du och felanmäler detta på 0418-47 33 01. Vi svarar dygnet runt. Vid felanmälan åtar vi oss att senast inom ett (1) dygn utreda och om möjligt åtgärda felet.

Vi håller de vanligast förekomna reservdelarna i lager och kan då snabbt åtgärda fel eller byta ut ej fungerande komponenter på fjärrvärmecentralen. Eventuella materialkostnader tillkommer.

  • Akutbesök under ordinarie arbetstid mellan klockan 07.00-16.00 kostar 625 kr/timme inkl. moms. 
  • Akutbesök utöver ordinarie arbetstid kostar 825 kr/timme inkl. moms.
  • Servicebil kostar 125 kr/utkörning inkl. moms.