Vi gör så att våra kunder kan duscha varmt, få ljus i lampan och surfa snabbt – med trygg och säker fjärrvärme, el och fiber.

För dig som är BRF

" "
" "

Elnätet är verkligen ett vardagslivets stamnät och en livsviktig del för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och framför allt inget internet. Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera Landskronabornas el.  

Arbetsfordon åker längs kustväg med vatten i bakgrunden

Tillhör du en bostadsrättsförening eller om ni har en samfällighet gällande t.ex. kabel-TV så finns det stadgar som bestämmer vad som gäller och hur vi i så fall kan ansluta fastigheten. 

Kvinna i varseljacka och skyddshjälm vid utgrävning för fjärrvärme

Det lönar sig alltid att energieffektivisera och att bättre ta tillvara på energin i fjärrvärmen. 

Solceller på rött tegeltak
solceller

Seminarium om solceller

Onsdagen den 29:e maj anordnar Landskrona stad ett digitalt seminarium om solceller. Seminariet vänder sig bland annat till dig som är villaägare, fastighetsägare eller som bor i en bostadsrättsförening.

Läs mer »