Om oss

Information till leverantörer

Hem  /  Om oss  /  För leverantörer

Så kan ni fakturera oss

Besöksadress:

Elverket, Gasverksgatan 2

Leveransadress:

Landskrona Energi AB
Gasverksgatan 10
261 35 Landskrona

Postadress:

Landskrona Energi AB
Box 226
261 23 Landskrona

Fakturering ska ske genom E-FAKTURA

Företagsnamn: Landskrona Energi AB
Organisationsnummer: 556803-9217
Registrering via VAN-leverantör
E-fakturaadress: 5568039217
Operatör: Swedbank (SWEDSESS)

Arbetsordernummer:
OMXXXXXX-XXX (fås vid beställning)

Företag som redan skickar e-faktura behöver ändra operatör i sitt system till Swedbank (SWEDSESS) Vi tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • Sve-faktura
  • SFTI Fulltextfaktura

De som inte kan skicka e-faktura kan under en övergångsperiod maila era fakturor i PDF-format till:

invoicelaenergi@landskronaenergi.se

Observera att endast fakturor i PDF får skickas till denna mailbox och att varje mail endast får innehåller en faktura.

Besöksadress:

Energiknuten, Förrådsgatan 8

Leveransadress:

Landskrona Energi Kraft AB
Förrådsgatan 8
261 35 Landskrona

Postadress:

Landskrona Energi Kraft AB
Box 226
261 23 Landskrona

Fakturering ska ske genom E-FAKTURA

Företagsnamn: Landskrona Energi Kraft AB
Organisationsnummer: 556803-9225
Registrering via VAN-leverantör
E-fakturaadress: 5568039225
Operatör: Swedbank (SWEDSESS)

Arbetsordernummer:
OMXXXXXX-XXX (fås vid beställning)

Företag som redan skickar e-faktura behöver ändra operatör i sitt system till Swedbank (SWEDSESS) Vi tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • Sve-faktura
  • SFTI Fulltextfaktura

De som inte kan skicka e-faktura kan under en övergångsperiod maila era fakturor i PDF-format till:

invoicelakraft@landskronaenergi.se 

Observera att endast fakturor i PDF får skickas till denna mailbox och att varje mail endast får innehåller en faktura.

Besöksadress:

Elverket, Gasverksgatan 2

Leveransadress:

Landskrona Energi Service AB
Gasverksgatan 10
261 35 Landskrona

Postadress:

Landskrona Energi Service AB
Box 226
261 23 Landskrona

Fakturering ska ske genom E-FAKTURA

Företagsnamn: Landskrona Energi Service AB
Organisationsnummer: 559134-3842
Registrering via VAN-leverantör
E-fakturaadress: 5591343842
Operatör: Swedbank (SWEDSESS)

Arbetsordernummer:
OMXXXXXX-XXX (fås vid beställning)

Företag som redan skickar e-faktura behöver ändra operatör i sitt system till Swedbank (SWEDSESS) Vi tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • Sve-faktura
  • SFTI Fulltextfaktura

De som inte kan skicka e-faktura kan under en övergångsperiod maila era fakturor i PDF-format till:

invoicelaenergiservice@landskronaenergi.se 

Observera att endast fakturor i PDF får skickas till denna mailbox och att varje mail endast får innehåller en faktura.

Uppförandekod för leverantörer

Landskrona Energikoncernen har som kommunägt energibolag ett särskilt ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Våra leverantörer är viktiga samarbetspartners och förväntas dela vår vision och agera i enlighet med våra värderingar.

Våra värdeord genomsyrar allt vi gör och leder oss i vårt dagliga arbete. För oss är det ett självklart val att alltid agera affärsetiskt korrekt.

Bemöta – vi är professionella, vänliga och positiva i vårt bemötande
Engagera – vi engagerar oss, både i varandra, vår egen verksamhet och i våra kunder
Ansvara – vi tar både individuellt och gemensamt ansvar för att agera och fatta beslut så att våra kunder kan känna sig trygga

Landskrona Energikoncernens uppföranderegler för leverantörer utgår ifrån Landskrona Energikoncernens vision ”Tillsammans är vi alltid i ledningen och bidrar till en smartare stad att leva och verka i”. 

Antikorruption, mutor och jäv

Landskrona Energi-koncernen har ett ansvar mot ägare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare att agera affärsetiskt korrekt. Vi vill därför att våra medarbetare och leverantörer följer (IMM) Institutet mot mutor ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”

Syftet med koden är att vägleda företag i fråga om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet får användas. Med stöd av koden ska företag kunna bedöma vad som är en tillåten förmån respektive vad som kan utgöra en otillåten förmån.

Syftet med koden är också:

  • att vägleda företag ur ett affärsetiskt perspektiv.

  • att tillgodose företagets intresse av att deras anställda inte låter sig påverkas att agera till nackdel för företaget genom att ge eller ta emot otillåtna förmåner.

  • att främja marknadens intresse av effektiv och sund konkurrens på lika villkor.

  • att öka förtroendet för näringslivet, eftersom samhället måste kunna förlita sig på att marknaden fungerar väl ur ett affärsetiskt perspektiv.