Elbil laddar vid laddstolpe

Publika laddstationer

Även om en stor del av laddning av elfordon sker i hemmet, så är möjlighet till laddning när man är ute och kör en viktig faktor för att fler ska välja elfordon, i synnerhet för fordonsägare som kör längre sträckor.

Så kallade snabbladdare är placerade vid Mötesplats Borstahusen, Biltema och vid parkeringen utanför Systembolaget. 

Destinationsladdare är placerade på parkeringar i anslutning till bland annat Landskrona Station och Venterminalen. På dessa är det dubbla uttag, det vill säga 2 bilar kan laddas samtidigt.

Mötesplats
Borstahusen

Pjäsgatan

Stationen

Landskrona
Energi

Biltema

Kasernplan

Skeppsbron

Systembolaget

Här är laddstolparna placerade

Genom åren har vi placerat laddstolpar på utvalda platser i Landskrona. Både snabbladdare och så kallade destinationsladdare, det vill säga långsamladdare.

I InCharge appen kan du även se var i Landskrona laddarna finns och om de är lediga. 

36 destinationsladdare (11 kW)
3 snabbladdare (50 kW)

Mötesplats Borstahusen: 1 st 50 kW
Pjäsgatan: 8 st 11 kW
Stationen: 1 st 50 kW + 2 st 11 kW
Kasernplan: 8 st 11 kW
Skeppsbron: 8 st 11 kW
Systembolaget: 1 st 50 kW + 2 st 11 kW
Landskrona Energi: 4 st 11 kW

Vanliga frågor kopplat till Landskrona Energi och allmänna frågor

Totalt har vi satt upp 18 destinationsladdare och 3 snabbladdare. Det ger 39 p-platser med möjlighet till laddning runt om i Landskrona.

Landskrona Energi har valt att samarbeta med InCharge som är det bolag som hanterar betalning för laddningen. Du kan välja mellan att ladda ner deras App och koppla till ditt betalkort eller ett laddkort/laddbricka som du beställer på InCharge webbsida https://www.goincharge.com/se/

Det kostar för närvarande 5 kr/kWh på våra destinationsladdare och 1 kr/min + 5,5 kr/kWh på våra snabbladdare.

I InCharge appen kan du se var i Landskrona laddarna finns och om de är lediga. Du kan också gå in på databasen Nobil som är en nordisk databas över laddstationer.

Snabbladdarna är avsedda för att snabbt ladda upp din elbil när du är på resande fot. För att öka snabbladdarnas tillgänglighet har vi oftast en prismodell per minut så att det finns en anledning att flytta bilen när laddaren inte längre används. På så sätt frigörs snabbladdaren för andra som också behöver ladda.

En destinationsladdare levererar växelström och de laddare vi har satt upp kan ge maximalt 16 A per uttag. En snabbladdare levererar likström och våra ger maximalt cirka 80 A. När elbilen ansluts till en publik laddstolpe/destinationsladdare ”på stan” är det fortfarande bilens inbyggda laddare som används till att ladda batterierna. Laddstolpen ger ifrån sig samma slags växelström som vanliga vägguttag eller trefasuttag. Laddstolpar kan ofta leverera höga strömstyrkor, men bli inte förvillad: har bilen en klen inbyggd laddare spelar det ingen roll hur mycket ström stolpen kan leverera – laddningen kommer ändå inte gå snabbare än vad bilens laddare klarar.

Som exempel kan vi ta en elbil med batterier på 23 kWh som ansluts till en laddstolpe som levererar 46 kW. Kan bilen då laddas på en halvtimme? Nej, om bilen bara har enfasladdare på 3,6 kW tar laddningen över sex timmar.

En snabbladdare har däremot en egen, stark laddare. När bilen ansluts till en snabbladdare kopplas bilens inbyggda laddare förbi. Likströmmen snabbladdaren levererar kopplas direkt till bilens batterier. En snabbladdare laddar därför batterierna med den angivna effekten (oftast 50 kW) oberoende av vad bilens laddare klarar – den används ju inte. Däremot kan batteriernas laddnivå och temperatur göra att snabbladdaren blir tvungen att sänka effekten.

Det beror både på laddstationen samt på ditt fordon. De flesta elbilar och främst laddhybrider kan inte laddas snabbare än 3,7 kW vilket motsvarar ungefär två mils körning på en timmes laddning. Används en snabbare laddare innebär det ingen fara för bilen men det är bilen som sätter begränsningen. Rena elbilar kan generellt sätt ta emot en högre effekt än laddhybrider.

Det enklaste sättet att ta reda på detta är att ta kontakt med biltillverkaren eller söka efter informationen på deras webbplats.

Ja du måste betala P-avgift som vanligt och enligt de regler som gäller för just den parkeringsplatsen. Det är Landskrona stad som är ansvariga för de allmänna parkeringsplatserna i kommunen.

Regleringen som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i plan- och byggförordningen (PBF). Kraven är införda för att uppfylla det som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och innebär i korthet:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.

  • Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.

  • Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.

  • För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.

  • Sedan tidigare gäller även följande retroaktiva krav för vissa byggnader:

  • Uppvärmda byggnader, som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025

  • För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.

En destinationsladdare levererar växelström och de laddare vi har satt upp kan ge maximalt 16 A per uttag. En snabbladdare levererar likström och våra ger maximalt cirka 80 A. När elbilen ansluts till en publik laddstolpe/destinationsladdare ”på stan” är det fortfarande bilens inbyggda laddare som används till att ladda batterierna. Laddstolpen ger ifrån sig samma slags växelström som vanliga vägguttag eller trefasuttag. Laddstolpar kan ofta leverera höga strömstyrkor, men bli inte förvillad: har bilen en klen inbyggd laddare spelar det ingen roll hur mycket ström stolpen kan leverera – laddningen kommer ändå inte gå snabbare än vad bilens laddare klarar.

Som exempel kan vi ta en elbil med batterier på 23 kWh som ansluts till en laddstolpe som levererar 46 kW. Kan bilen då laddas på en halvtimme? Nej, om bilen bara har enfasladdare på 3,6 kW tar laddningen över sex timmar.

En snabbladdare har däremot en egen, stark laddare. När bilen ansluts till en snabbladdare kopplas bilens inbyggda laddare förbi. Likströmmen snabbladdaren levererar kopplas direkt till bilens batterier. En snabbladdare laddar därför batterierna med den angivna effekten (oftast 50 kW) oberoende av vad bilens laddare klarar – den används ju inte. Däremot kan batteriernas laddnivå och temperatur göra att snabbladdaren blir tvungen att sänka effekten.

Vanliga frågor och svar kopplat till InCharge

InCharge kundservice finns alltid tillgänglig och ser till att allt fungerar så bra som möjligt. Nedanför hittar du några av de vanligaste frågorna vi får, kanske finns svaret du letar efter där? Annars kan du ställa en ny fråga i vårt hjälpformulär längre ned på sidan. Vid akuta ärenden, till exempel om det krånglar med laddningen, når du oss dygnet runt på 020 – 52 62 00. 

Ring Incharge kundservice på 020 – 52 62 00 så hjälper de dig via distans genom att stänga av uttaget.

Fakturan kommer kvartalsvis. Om du laddat för mindre än 50 kronor så skickas ingen faktura, utan det blir först när totalsumman överskrider 50 kronor som en faktura skickas ut. Vid beställning av laddkort eller bricka erbjuder vi även e-faktura. Har du redan ett laddkort eller bricka och vill ändra till e-faktura är du välkommen att kontakta Incharge kundservice.

Ring Incharge kundservice på 020 – 52 62 00 så hjälper de dig att avaktivera ditt gamla laddkort/bricka och beställa ett nytt.

När du laddar med laddkort eller bricka betalar du i efterhand via faktura eller e-faktura. Om du registrerar ditt betalkort i InCharge-appen och använder appen för att starta och avsluta laddning så dras pengarna direkt.

Du behöver inte logga in i appen för att kunna använda den. Det går bra att registrera ett betalkort och starta laddningen med appen. För att kunna logga in behöver du ha ett konto till My InCharge. Ett konto skapas åt dig när du beställer ett laddkort/laddbricka .

Man kan inte själv skapa ett konto. Det skapas av InCharge när man beställer laddkort/laddbricka. Beställning görs på webben.

På vår inloggningssida till My InCharge kan du återställa ditt lösenord.

Detta kan bero på att ditt konto inte aktiverats. När kontot skapas av InCharge skickas ett mail med en aktiveringslänk som är aktiv i 48 timmar. Har man inte aktiverat kontot måste en ny länk skickas ut. Kontakta vår kundservice på 020-52 62 00 (9-17, mån-fredag) eller skicka ett mail till kundservice@goincharge.com så skickas en ny länk ut.

Det kan bero på att ägaren av stationen inte valt att ha den publik. Detta kan till exempel vara en företagsparkering eller en förenings privata parkering.

När du registrerar ett betalkort i appen är det viktigt att du fyller i en mailadress. Då mailas kvitto automatiskt till dig efter avslutad laddning.

Tips för laddning

Laddkontaktens placering på bilen varierar mellan olika bilmodeller, på vissa laddstationer kan det vara utmanande att parkera vid laddaren. Med ”parkera rätt vid laddaren” menar vi att man bör placera bilen på ett sätt som inte blockerar andra laddpunkter eller hindrar andra bilar eller fotgängare att röra sig på laddstationen.

Vid de flesta laddstationer finns inget formellt kösystem. Det är i stället upp till de som står i kö att säkerställa turordningen. Om du anländer till en laddstation med kö – stäm av vilken turordning som gäller med de andra som står i kön. 

Ställ bilen på anvisad köplats om sådan finns. Om det inte finns anvisad köplats bör man parkera på ett sätt som inte blockerar för andra bilar eller hindrar fotgängare att röra sig på laddstationen.

Många laddstationer har byggts på platser där det ursprungligen inte varit planerat för laddinfrastruktur. Därför kan det ibland vara trångt och vi behöver alla hjälpas åt för att hantera de kösituationer som uppstår.

Ett sätt att undvika köer är att åka före eller efter rusningstider då många är ute på vägarna.  

Laddhastigheten är ofta hög upp till 80 %, därefter kan batteriet inte ta emot höga effekter och laddhastigheten sänks kraftigt. Det tar därför betydligt längre tid att ladda de sista 20 %.

Om det är kö är det smart att sluta ladda vid 80 % och planera för fler laddstopp om man ska åka långt.

Se till att du anländer till laddstationen med ett förvärmt batteri, om detta är möjligt. På vissa bilar finns en funktion för förvärmning av batteriet medan batteriet på andra bilar uppnår en optimal temperatur under körning.  

Laddplatser för snabbladdning bör enbart användas under pågående laddning. När laddning är avslutad bör bilen flyttas så att andra kan ladda.

För normalladdning kan det finnas särskilda regler för laddning och parkering, följ anvisningarna på platsen.

Lämna inte laddstationen om du står i kö då det gäller att vara redo när laddplatser blir lediga.

Passa på att använda kötiden för att förbereda betalning. På många laddstationer kan man välja olika betalsätt, följ anvisningarna på platsen.

Om det är kö är det bra om man enbart laddar så mycket man behöver för att ta sig till sin destination. Då frigörs plats och fler kan ladda vid stationen. Tänk på att det dessutom är effektivare med flera korta laddstopp än ett långt.

Avsluta om möjligt laddningen vid 80 %, sedan sjunker bilens laddhastighet kraftigt.

Olika bilmodeller kan ta emot olika mycket effekt. Om det finns möjlighet att välja mellan laddare med olika effekter bör man inte välja en laddare med högre effekt än bilen kan ta emot.

Exempel:

På en laddstation finns två laddare, en snabbladdare på 150 kW och en supersnabbladdare på 350 kW. Två bilar kommer till laddstationen:

Bil A kan ta emot 80 kW och kan inte dra nytta av den högre effekten på 350 kW. Bil A bör därför välja laddaren med 150 kW eftersom den mer än väl klarar bilens maxeffekt. Bil B kan ta emot 270 kW och kan då ladda med den lediga 350 kW-laddaren.

Felanmälan av en laddstolpe

För mer information

Har du frågor kring laddstolpar och laddinfrastruktur i Landskrona, är du välkommen att kontakta Daniel Håkansson, på telefon 0418-47 06 93 eller mejl daniel.hakansson@landskronaenergi.se.