Anslutning

Hem  /  Företag  /  Fjärrvärme  /  Anslutning

Landskrona Energis fjärrvärmenät förser både hushåll och företag med värme och varmvatten.

Vårt fjärrvärmenät sträcker sig över:

Vårt kraftvärmeverk Energiknuten är dessutom sammankopplat med fjärrvärmenäten i Helsingborg i Lund via den så kallade Evitaledningen. I samarbete med energibolagen i de städerna kan vi optimera vår produktion för att hela tiden vara så hållbara som möjligt.

Kvinna i varseljacka och skyddshjälm vid utgrävning för fjärrvärme

Installation i egen regi

Landskrona Energi erbjuder en komplett lösning för fjärrvärme där vi ansvarar för installation av din fjärrvärmecentral. Om du väljer att anlita en egen installatör bör du vara medveten om att det finns en del krav som behöver uppfyllas. Här finner du viktig information om installation av en fjärrvärmecentral i egen regi. 

Föranmälan

För att installera en fjärrvärmecentral i Landskrona Energis fjärrvärmenät behöver du göra en föranmälan.

Vi behöver även få information om den fjärrvärmecentral du valt i form av en körning. Detta samt ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning ska skickas in minst två veckor före inkoppling.

Dokumenten kan du skicka in via post till:
Landskrona Energi AB
Box 226
261 23 LANDSKRONA

eller via mail till jan.axen@landskronaenergi.se. Vänligen märk med Fjärrvärme föranmälan.

Anvisning för installation

Alla typer av installationer, nyanslutning, ändring eller utbyte av fjärrvärmecentraler ska följa Landskrona Energis installationsanvisningar.

Provtryckning

Utförd installation godkänns och kontrolleras genom provtryckning. Provtryckningen får endast utföras av personal från Landskrona Energi.

Du bokar tid för detta genom att skicka mail till jan.axen@landskronaenergi.se.

Gör en intresseanmälan
🡢 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhetNäringsidkare
Läs mer
Gäller från 2023-09-01 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riskförbundet, Riksbyggen samt SABO.
🡢 Prisvillkor avseende näringsidkareNäringsidkare
Läs mer
Prisvillkoren gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Landskrona Energi AB.
🡢 FjärrvärmelagenNäringsidkare
Läs mer
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet. Lagen ställer krav på att prisinformation ska finnas tillgängligt och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de börja gälla. Vid förändringar av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig har du rätt att förhandla med ditt fjärrvärmebolag.