Man vid laddbox
Mats Karlsson vid en av samfällighetsförenings nymonterade laddboxar. Han har märkt av att intresset för laddfrågor är stort, två föreningar har varit på besök för att höra mer om Bryggeriets resa.

En samfällighetsförenings resa fram till monterade laddstationer

Under våren 2020 började ett antal medlemmar i Bryggeriets samfällighetsförening i Landskrona undersöka hur de skulle gå till väga för att installera laddstationer. Det visade sig vara lättare sagt än gjort.

En första kontakt togs med Naturvårdsverket för reda hur möjligheterna såg ut för att få bidrag på upp till 50 procent av anläggningskostnaden. Då framkom det också att det var en förutsättning att laddstolparna stod med samfällighetens ändamål för att få bidrag. Utifrån dessa uppgifter kunde samfälligheten kalkylera på finansieringen och kom fram till att alla hushåll som ville vara med skulle betala en ungefärlig investeringskostnad på 12 000 kronor och ytterligare 3000 kronor den dag de ville börja använda sin laddstation. Det skulle även tas ut en årsavgift på cirka 3000 kronor som skulle täcka alla fasta kostnader. När uppgifterna presenterades i en första intresseförfrågan till föreningens 21 fastigheter var 10-12 stycken intresserade.

– Styrelsen tog därefter kontakt med Lantmäteriet i augusti 2021 för att införa laddstolpar i anläggningsbeslutet. Men eftersom föreningen bildats ett år innan lagen om förvaltning av samfälligheter uppdaterades 1973, kunde Lantmäteriet inte ändra i det ursprungliga anläggningsbeslutet. Vi var tvungna att ombilda samfälligheten från den gamla typen till en samfällighetsförening, ombildningen blev klar i november 2021. Men för att införa en ny punkt i anläggningsbeslutet krävdes det en lantmäteriförrättning som skulle medföra kostnader, berättar Mats Karlsson som bor i samfälligheten.

Laddstationerna fick grönt ljus på årsstämman

På årsstämman i mars 2022 var laddfrågan en av punkterna på dagordningen.

– Vi gick då ut med information om att föreningen endast kan ansöka om Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet vid ett tillfälle. Det blir dyrt att ansluta sig i efterhand eftersom investeringsstödet täcker 50 procent av kostnader på upp till 15 000 kronor. Många som själva inte hade någon nytta av en laddstation för tillfället insåg också att investeringen skulle öka värdet på fastigheten på samma sätt som att installera fiber, förklarar Mats.

Stämman fattade beslut att gå vidare med laddstationerna. Arbetet kunde nu dra i gång på allvar och man tog in anbud från olika montörer men fick endast ett svar. När förningen hade fått montörens offert, där uppdelningen mellan arbetskostnad och materialkostnad framgick, skulle de ansöka om Klimatklivet hos Naturvårdsverket. Men först behövde laddstolparna skrivas in som ett ändamål i anläggningsbeslutet.

Ansökan till Lantmäteriet blev både kostsam och tidskrävande

Alla medlemmarna fick kallelse till ett möte med Lantmäteriet, de som inte deltog på mötet var tvungna att skicka in sitt godkännande på att ändamålet skulle ändras. Det skapades en sektion för underhåll av gemensamma grönytor, snöröjning och liknande samt en sektion för laddstationerna. Eftersom det har byggts mycket i Landskrona hade Lantmäteriet en kö på ungefär ett år. Men föreningen lyckades argumentera så de fick lite bättre placering i kön, det handlade till slut om 3-4 månaders handläggningstid.

Kostnaden för Lantmäteriets arbete slutade på 50 000 kronor. Storleksordningen kan variera, men alla samfällighetsföreningar måste få laddstationerna inskrivna i sitt anläggningsbeslut oavsett om man är en ny eller gammal förening.

I en bostadsrättsförening är processen mycket lättare. Det räcker med att föreningen tar beslut i frågan under en stämma.

Ansökan om Klimatklivet kunde slutligen skickas in

När laddstationerna var inskrivna i anläggningsbeslutet kunde föreningen skicka in sin ansökan om bidrag från Klimatklivet. Ansökningen kunde göras direkt på Naturvårdsverkets hemsida och signeras med bank-id.

– Det var en väntetid på cirka tre månader innan vi skulle få beslut om bidraget. Eftersom vår montör flaggade för att priserna eventuellt skulle gå upp gamblade vi lite och utgick ifrån att vi skulle få bidraget. Vi la därför beställningen till montören innan bidraget var bekräftat. Så endast en vecka efter att vi hade fått vårt besked kunde montören påbörja arbetet, berättar Mats.

Laddstationerna beräknas tas i drift runt årsskiftet

Totalt installerar föreningen nio dubbeluttag och två enkeluttag. Just nu pågår monteringen av laddboxarna i carporten, innan laddstolparna kan sättas upp på parkeringen behöver några mindre grävarbeten utföras. Kostnaden för dem kommer landa på cirka 10 000 kronor och finansieras till fullo av förningen eftersom man redan kommit upp i Klimatklivets maxtak.

När anläggningen tas i drift runt årsskiftet kommer inledningsvis fem medlemmar vara aktiva användare. Men även när fler kommer börja ladda räknar föreningen med att anläggningens lastbalansering ska se till att det räcker med att uppgradera säkringen från 25 till 50 ampere.

Elförbrukningen internfaktureras till en början

Inledningsvis kommer förningen ha ett pris för laddning under kvällstid och ett annat för laddning under dagtid. Varje medlem får en egen tagg som används för att identifiera laddningen, systemet håller på så sätt koll på elförbrukningen. Taggen är inte låst till en specifik laddstation, det är därför möjligt att låna sin grannes uttag och ladda flera fordon samtidigt med sin tagg.

Föreningen kommer att starta en fond för att hantera de löpande kostnaderna. De tar själva på sig att internfakturera elförbrukningen utifrån det underlag som leverantören tillhandahåller en gång i månaden.

 

Samfällighetsföreningens resa i punktform

  • Kunskapsinsamling och kostnadskalkylering.
  • Information och intresseförfrågan till medlemmarna.
  • Beslut i laddfrågan under årsstämman.
  • Anbudsförfrågan till montörer.
  • Ansökan till Lantmäteriet om ändring i anläggningsbeslutet.
  • Ansökan om Naturvårdsverkets Klimatklivet.
  • Beställning av laddboxar och laddstolpar.
  • Utformning av betalningsmodell.

 

Mer info:

Lantmäteriet: Laddningspunkter för elfordon på gemensam parkeringsplats

Fler nyheter hittar du här