Vi säkrar upp bränsletillgången inför vintern

Gång omgiven av två timmerhögar

För att säkra upp vår bränsletillgång inför eldningssäsongen och trygga en säker fjärrvärmeleverans har vi för första gången skeppat hit 2 500 ton ved. Det rör sig om stormfällda träd från Skottland.