Fjärrvärmepriserna höjs 2024

I januari 2024 höjer vi priserna på fjärrvärme med 4 % för både näringsidkare och privatkunder.

Den senaste tiden har priserna på bränsle ökat kraftigt i Sverige och övriga Europa. Det tillsammans med hög inflation och höga räntor ligger bakom prishöjningen som blir cirka 743 kronor per år inkl moms för en genomsnittlig villakund som förbrukar 20 000 kWh fjärrvärme per år.

– Vi har kostnadsökningar i flera delar av fjärrvärmeverksamheten och skulle egentligen behöva höja priset med mer än 4 %. Men vi har valt att hålla löftet till våra kunder och följa de prisjusteringar vi tidigare har kommunicerat, säger Johan Holmstedt, VD på Landskrona Energi.

Prishöjningen är helt i linje med den prisdialog vi haft med våra största kunder och Fastighetsägarna Syd. Syftet med prisdialogen är att stärka kundens ställning och komma fram till en rimlig och förutsägbar prisändring på fjärrvärme under de kommande tre åren.

Fjärrvärme en viktig del av klimatomställningen

Vi ser fjärrvärme som en viktig del av klimatomställningen och jobbar därför kontinuerligt för att behålla dess konkurrenskraft genom att erbjuda en trygg leverans till ett rimligt pris. Genom samverkan med andra ledningsägare håller vi nere kostnaderna för underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Vi effektiviserar våra processer och har nu stort fokus på att säkra våra anläggningars tillgång till bränsle. Under året har vi bland annat för första gången någonsin köpt in stormfälld skog från Skottland och returträ från Island för att trygga bränsletillgången inför den stundande vintern.

Vi kommer framöver att skicka ut separat information till alla kunder gällande prisökningen på fjärrvärme.

Fler nyheter hittar du här