Gång omgiven av två timmerhögar

Vi säkrar upp bränsletillgången inför vintern

I vårt kraftvärmeverk Energiknuten använder vi främst industriellt restavfall som bränsle när vi producerar fjärrvärme och el. Men under den kalla delen av året drar vi även i gång våra flispannor där vi eldar med träflis och returträ.

Sedan en tid tillbaka är det stor brist på träbränsle i hela Sverige. För att säkra upp vår tillgång inför eldningssäsongen och trygga en säker fjärrvärmeleverans har vi för första gången skeppat hit 2 500 ton ved. Det rör sig om stormfällda träd från Skottland.

Veden ligger nu på tork och ska sedan flisas under hösten. Lagret kommer att räcka till cirka två veckors full eldning i våra flispannor vilket motsvarar ungefär 10 procent av årsförbrukningen.

För tillfället lossas även en skeppslast med returträ som anlänt från Island. Dessa två första båtleveranserna fungerar som ett test inför framtiden då det mycket väl kan bli rutin att köpa in träbränsle från andra länder om tillgången i Sverige fortsätter att vara begränsad.

Läs mer om vår fjärrvärmeproduktion 🡢

Fler nyheter hittar du här