Betrakta oss som din energipartner

🡢 Sålt en fastighet?

🡢 Teckna nytt elavtal

🡢 Samla allt på samma faktura

Vanliga frågor om el
Varför betalar jag avgift för elnätet?

Elnätföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Elnätsavgiften består av abonnemangsavgift som bestäms utifrån anläggningens säkringsstorlek och en elöverföringsavgift som är en avgift per förbrukad kilowattimme (kWh).

När det gäller el har du två olika avtal, elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtal har du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtal har du med det företag som du köper el av.

Elektricitet är en form av energi som uppstår genom rörelse av elektriska laddningar, vanligtvis elektroner, i en ledare.

Elektricitet kan produceras genom olika metoder, inklusive förbränning av fossila bränslen, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och andra förnybara källor.

Elnätet består av kraftverk, överföringslinjer, transformatorer och distributionsnät som transporterar och distribuerar elektricitet från produktionsanläggningar till användare.

elnät

Helgens strömavbrott

Under lördagskvällen den 17/2 och natten mot söndagen drabbades stora delar av Landskrona centrum av återkommande strömavbrott. Som mest var 2611 kunder utan ström och

Läs mer »