Colocation 3

Colocation 3 * är en av Skånes säkraste serverhallar som är uppbyggd med två parallella system för alla funktioner, A +B. Hela datahallen kan drivas av A eller B systemet. Serverhallen är anpassad in i minsta detalj för att erbjuda bästa tänkbara placering och drift av servrar. Anläggningen är modulär för att möta framtidens krav och förändring.

*Colocation 3 är vår tredje serverhall 

Skal- och områdeskydd

Serverhallen Colo3 har dubbla elmatningar som matas från 2 olika elstationer, egna UPS:er för att säkerställa avbrottsfri kraft samt reservkraft från ett separat dieselaggregat. UPS- anläggningen är redundant (”A+B”) och säkerställer den dagliga driften från kortare strömavbrott. Reservkraften säkerställer leverans av kraft till anläggningarna vid större strömavbrott och arbeten. Diesel-aggregatet har drivmedel för minst 72 timmar utan påfyllning. Inom serverhallen matas varje rack med dubbla strömlister A+B.

Kraftförsörjning

Området där serverhallen ligger är inhägnat av stängsel och bemannat dygnet runt. Området runt samt inom serverhallen bevakas med CCTV med inspelning. Inpassering till serverhallen loggas och varje person har en personlig tagg.

Klimat

Kylning av serverhallen är uppbyggd redundant (A+B) vilket innebär dubbla rörsystem. Kylsystemet som är inriktat på att vara så miljövänligt som möjligt drivs i första hand av frikylning. Anläggningen börjar använda frikyla vid en utetemperatur på 22 grader. Invändigt sköts den interna kretsen av redundanta ”A+B” s.k. InRow-aggregat (radkylsaggregat) med tydliga varma och kalla rackgångar som ger en driftsäker och energieffektiv lösning.

Miljö

En serverhall förbrukar mycket energi och vanligtvis går överskottet rakt ut i luften utanför. Vi har istället valt att investera pengar på att använda energin till något konstruktivt. Bredvid hallen har vi byggt en solcellspark som är utbyggbar efterhand som vi ökar lasten i hallen. 

Brand och släckning

Serverhallen har ett luftanalyserande detekteringssystem i alla utrymmen som detekterar långt innan konventionella brandlarm. Systemen analyserar partiklar i luften och vid detektering utlöser släcksystemet samt larmar brandkåren automatiskt.

Kommunikation

Kommunikationen till området sker via redundant fiber från två olika håll till serverhallen.

Övervakning/underhåll

Alla funktioner övervakas 365 dagar om året, dygnet runt med jourutryckning om det skulle hända något. Anläggningen servas kontinuerligt av auktoriserade servicetekniker.

Bild på sektion C och D inne i Colocation 3.

Kontakta oss och beskriv vilka behov ni har så ser vi till att hitta en lösning som passar just er.