Rörligt elpris –
Landskronaelen
  • Rörligt Energipris + 5 öre/kWh *
  • 41,67 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100% förnybar el

🡢 Teckna nytt elavtal eller byt elhandlare

Byt elhandlare till Landskrona Energi Kraft och samla alla elkostnader på en faktura.

🡢 Sålt en fastighet?

När en fastighet byter ägare är det viktigt att vi får in både uppsägning och anmälan från ny fastighetsägare.
Vad är Landskronaelen 🡦

Med Landskronaelen får du en 100 % förnybar elleverans från kraftvärmeverket Energiknuten. Du gör en insats för miljön då elen, tillsammans med Energiknutens fjärrvärme, produceras av utsorterat restmaterial. De rörliga priserna räknas fram månadsvis i efterhand, vilket innebär att priserna avser föregående månad. Elen vi säljer är alltså närproducerad, alla som väljer Landskronaelen är därför riktiga lokala hjältar! Elen produceras med samma förnybara bränsle som fjärrvärmen. Du får alltså även ursprungsgaranti på din el från oss.

Vanliga frågor om rörligt elpris
Vad är rörligt elpris?

Rörligt elpris är priset på elektricitet som varierar över tid baserat på faktorer som efterfrågan, tillgång och andra marknadsförhållanden.

Rörligt elpris baseras på efterfrågan och utbud på elmarknaden, bränslepriser, väderförhållanden, politiska/regulatoriska beslut och andelen förnybar energi i produktionen. Elpriset varierar därför beroende på dessa faktorer.

Rörligt elpris varierar över tid baserat på faktorer som efterfrågan och tillgång på elektricitet. Det ger flexibilitet men kan vara svårt att förutsäga. Valet beror på individuella preferenser och risktolerans.

Elpriset kan variera på grund av flera faktorer, inklusive efterfrågan, väderförhållanden, bränslepriser och politiska beslut.

Extrema väderförhållanden kan påverka energiförbrukningen, och därmed priset, eftersom människor kan öka användningen av uppvärmning eller kylning.

Rörligt elpris varierar över tid baserat på marknadsförhållanden, medan fast elpris är konstant under en avtalsperiod och ger mer förutsägbarhet.

Fördelarna inkluderar potentiellt lägre kostnader under perioder med låg efterfrågan och flexibilitet att dra nytta av prisfall.

Risken med rörligt elpris är att det kan öka under perioder med hög efterfrågan eller andra ogynnsamma marknadsförhållanden, vilket kan leda till högre elkostnader.

Teckna rörligt elavtal med Landskrona Energi Kraft AB

  • Rörligt Energipris + 5 öre/kWh *
  • 41,67 kr inkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100% förnybar el

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s (”LEKAB”) avtalsvillkor för näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är näringsidkareSärskilda villkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.