Företagselen

  • Rörligt Energipris + 3 öre/kWh
  • 0 kr exkl. moms i månadsavgift *
  • 0 månaders bindningstid
  • 14 dagars uppsägningstid
  • 100 % förnybar el

🡢 Har företaget en årsförbrukning > 100 000 kWh/år erbjuder vi Företagselen.

🡢 Har företaget en årsförbrukning < 100 000 kWh/år erbjuder vi Landskronaelen.

🡢 Vad består elpriset av?

Elpriset består av flera komponenter, inklusive produktionskostnader, överförings- och distributionskostnader, skatter, elcertifikat och förnybarhetsstöd, energiskatt, marknadsförhållanden och efterfrågan, internationella överföringskostnader, nätavgifter och prissättning från elleverantören. Sedan januari 2018 fakturerar elnätsbolagen energiskatten.

🡢 Vad är elcertifikat?

Elcertifikat, även känt som gröna certifikat eller förnybarhetscertifikat, är en form av stöd och incitament för produktion och användning av förnybar energi. Systemet med elcertifikat används för att främja ökad produktion av el från förnybara källor och minska beroendet av icke-förnybara energikällor. Kostnaden för elcertifikaten tas ut av kunderna och ingår i elpriset.

🡢 Ursprung? Berätta mer!

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Som elproducent har vi en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen av all el vi säljer bygger helt på ursprungsgarantier. All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor.
" "

Vill ni teckna Företagselen ta kontakt med vår kundservice så hjälper vi dig att teckna ett nytt elavtal.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Avser el såld under föregående år

All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart.

Symbol för 100 procent förnybart
🡢 Landskrona Energi Kraft AB:s (”LEKAB”) avtalsvillkor för näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2023-07-19.
🡢 Allmänna avtalsvillkor för dig som är näringsidkareAvtalsvillkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.
🡢 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är näringsidkareSärskilda villkor näringsidkare
Läs mer
Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.