Vi löser er uppvärmning

🡢 Vill du ansluta dig?

Populär

🡢 Vad kostar det att ha fjärrvärme?

🡢 Behöver du hjälp med din fjärrvärmecentral?

Man arbetar med fjärrvärmerör

Med framsteg inom mätarteknologi byts äldre mätare ibland ut mot mer avancerade modeller för att förbättra prestanda och noggrannhet.

🡢 Tillfällig värme?

Populär

🡢 Klimatsmart uppvärmning

Rök stiger upp från kraftvärmeverket Energiknuten

Konsumentinformation enligt hållbarhetslagen

Vi har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten, som innebär att vi har ett godkänt system för att hantera hållbara biobränslen. Som en del av det arbetet ska vi rapportera vår användning av biobränslen.

Vi ska också informera konsumenter om vilka typer av biobränslen som använts, vilka råvaror de kommer från och varifrån råvarorna kommer. Konsumentinformationen ska använda samma begrepp som används vid rapporteringen. För år 2023 informerar vi därför om att följande bränslen har använts.

 

  • Fasta bränslen producerade av: skogsbiomassa från Sverige och Storbritannien, annan restprodukt eller avfall från Sverige, Italien, Storbritannien och Island.

     

  • Gasformiga bränslen producerade av: fast kommunalt avfall från Sverige och Danmark, annan restprodukt eller avfall från Danmark och Nederländerna.