Driftkontroll

Hem  /  Företag  /  Fjärrvärme  /  Driftkontroll

Det är precis som med bilen – regelbunden service och skötsel ökar både livslängden, minmerar avbrott och ger en mer ekonomisk drift. För oss är det viktigt att våra kunder har effektiva och driftsäkra fjärrvärmeanläggningar. Därför erbjuder vi våra företagskunder fri driftkontroll.

Driftkontrollen är kostnadsfri och börjar gälla från den 1 januari 2022. Den ersätter serviceavtalet som vi tidigare har erbjudit till en kostnad. 

Kostnadsfri

Vi erbjuder att utföra driftkontroll av er fjärrvärmeanläggning kostnadsfritt. Kontrollen sker med ett intervall av 2 år under ordinarie arbetstid och omfattar funktionskontroll och driftrapport.

Gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

För dig som kund

Du som kund, som sen tidigare har ett tecknat serviceavtal, har via brev fått information om uppsägning av det avtalet. Den nya driftkontrollen ersätter serviceavtalet. Alla våra företagskunder för fjärrvärme får brev med erbjudande om vår nya driftkontroll.

Akutbesök

Inträffar ett akut fel på fjärrvärmecentralen ringer du och felanmäler detta på 0418-47 33 01. Vi svarar dygnet runt. Vid felanmälan åtar vi oss att senast inom ett (1) dygn utreda och om möjligt åtgärda felet.

Vi håller de vanligast förekomna reservdelarna i lager och kan då snabbt åtgärda fel eller byta ut ej fungerande komponenter på fjärrvärmecentralen. Eventuella materialkostnader tillkommer.

Akutbesök under ordinarie arbetstid mellan klockan 07.00-16.00 kostar 625 kr/timme inkl. moms. 

Akutbesök utöver ordinarie arbetstid kostar 825 kr/timme inkl. moms.

Servicebil kostar 125 kr/utkörning inkl. moms.

Arbetsfordon åker längs kustväg med vatten i bakgrunden