Nya elhandelsavgifter från 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 justerar vi priserna på våra elhandelsavtal. Elhandelsavgiften består av en fast årsavgift som faktureras månadsvis samt ett påslag på spotpriset från Nord Pool.

Så här påverkas priserna för kunder med Landskronaelen

Oavsett årsförbrukning höjs månadsavgiften med 10,42 kronor, påslaget är oförändrat.

Så här påverkas priserna för kunder med Anvisningspris

Månadsavgiften höjs med 13,75 kronor och påslaget höjs med 1,25 öre/kWh.

  • För kunder som har en genomsnittlig årsförbrukning på 2 000 kWh/år innebär det en höjning på cirka 16 kronor per månad.
  • För kunder som har en genomsnittlig årsförbrukning på 5 000 kWh/år innebär det en höjning på cirka 20 kronor per månad.
  • För kunder som har en genomsnittlig årsförbrukning på 20 000 kWh/år innebär det en höjning på cirka 35 kronor per månad.

Läs mer om våra elhandelsavtal.

Fler nyheter hittar du här