Nya elhandelsavgifter från 1 januari 2024

Borgliknande byggnad framför dramatisk himmel

Från den 1 januari 2024 justerar vi priserna på våra elhandelsavtal. Elhandelsavgiften består av en fast årsavgift som faktureras månadsvis samt ett påslag på spotpriset från Nord Pool.