Tillsammans har vi minskat Landskronas elförbrukning

Under november månad 2022 minskade elförbrukningen i Landskrona Energis elnät med totalt 9 procent jämfört med samma period under de senaste åren. De åtgärder som Landskronas invånare och företag har gjort för att spara el har gett effekt.   

Hushållen i Landskrona Energis elnät har minskat sin elförbrukning med ungefär elva procent i november 2022 jämfört med medelvärdet för samma månad under de senaste åren. Även våra företagskunder har förbrukat cirka åtta procent mindre el i november 2022. Den totala minskningen som både hushållskunder och företagen har bidragit till blir nio procent.

Allas bidrag gör skillnad

Oavsett vilket elprisavtal du har kan du göra skillnad för totalen. Extra viktigt är det under de så kallade högpristimmarna när elbehovet är som störst. Om du som privatperson eller företagare har möjlighet att flytta din elförbrukning från högpristimmarna hjälper du inte bara till att minska belastningen på elnätet utan du sänker samtidigt din elkostnad. Det ger en direkt effekt för de som har ett timprisavtal. För de som i stället har rörligt elpris har förflyttningen en indirekt priseffekt, genom att högpristimmarna blir mindre viktade mot totalen blir snittpriset under månaden lägre.

Vi behöver fortsätta på den inslagna vägen

Det har kommit flertalet uppmaningar från Svenska Kraftnät om den ansträngda situationen på elmarknaden och vi ser att våra kunder har hörsammat dem och bidrar till att minska belastningen på elnätet. Under de kalla perioderna vi har framför oss behöver alla som bor och verkar i Landskrona fortsätta bidra till en minskad förbrukning.

Vi har alla olika förutsättningar att bidra men vi har redan nu visat att vi vill och kan göra något. Vår förhoppning är vi ser början på ett förändrat beteende och inte bara en kortsiktig trend.

 

Mer information

Nordpool: Här kan du hålla koll på vilka högpristimmarna är respektive dygn

Landskrona Energi: Tips på vad du kan göra för att minska energiförbrukningen

Landskrona Stad: Så kan du få kostnadsfri energirådgivning i Landskrona

Landskrona Energi: Detta händer vid en eventuell akut effektbrist i vinter

Fler nyheter hittar du här