Tända värmeljus

Detta händer vid en eventuell akut effektbrist i vinter

I Sverige har vi aldrig haft en så pass akut effektbrist att det funnits behov av att utföra manuella strömavbrott. Men inför vinterns kallaste dagar är risken för effektbrist något förhöjd med tanke på det ansträngda energiläget runtom i Europa. Om det mot förmodan skulle bli aktuellt med en frånkoppling rör det sig om korta avbrott för ett begränsat antal konsumenter som inte bedöms vara samhällsviktiga. 

Under större delen av året har vi ett överskott på el i Sverige. Men under de kallaste vinterdagarna riskerar vår egen elproduktion att inte räcka till och vi är då beroende av en viss del import. Med nuvarande osäkerhet som råder på den europeiska elmarknaden är det inte säkert att det finns tillräckligt med el tillgänglig när vi väl behöver importera den. Det finns därför en något förhöjd risk för effektbrist denna vinter vilket skulle kunna innebära att planerade strömavbrott kan bli aktuella, men risken är fortsatt låg. 

Korta avbrott för ett begränsat antal användare 

Svenska kraftnät ansvarar för effektbalansen på det svenska elnätet. De säkerställer att det är en perfekt balans mellan den el som produceras och konsumeras för tillfället. Om efterfrågan på el är större än tillgången riskerar hela elnätet att slockna. För att detta inte ska ske kan Svenska Kraftnät besluta att en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) ska genomföras. Då kopplas elen bort från ett begränsat antal kunder under en kortare period när elförbrukningen är som störst. Vid behov är det möjligt att rotera avbrotten så att ett område inte drabbas under en längre tid. Hittills har Svenska kraftnät aldrig behövt koppla bort elen någon gång även om det har varit nära några gånger. 

Tillsammans kan vi förhindra en frånkoppling 

Om Svenska kraftnät mot förmodan skulle bedöma att det finns risk för en akut effektbrist nästkommande dag går de ut med en uppmaning via medier till hushåll, näringsliv och offentlig sektor om att vara extra sparsamma med elen. Alla får då möjlighet att minska sin elförbrukning och på så sätt undvika att elen behöver kopplas bort. Om denna åtgärd ändå inte skulle räcka till blir det aktuellt med frånkoppling. Svenska kraftnät beslutar då vilka geografiska områden som är aktuella, hur länge avbrottet behöver pågå och hur mycket effekt det handlar om. Berörda elnätsbolag kommer sedan ha 15 minuter på sig att verkställa ordern. 

Styrel skyddar samhällsviktiga elanvändare 

Vissa elanvändare är extra utsatta vid strömavbrott, det kan exempelvis röra sig om sjukhus, vårdcentraler, teleoperatörer och industrier. För att skydda dessa vid en manuell förbrukningsfrånkoppling har Energimyndigheten utformat modell som kallas för Styrel som gör det möjligt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare.  

 

Vill du veta mer? 

Svenska Kraftnät: Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till 

Svenska Kraftnät: Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling 

Energimyndigheten: Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare 

Fler nyheter hittar du här