Problem med fjärrvärmeleveransen i Asmundtorp

Avklarat!
Just nu har vi problem med fjärrvärmeleveransen till kunderna i Asmundtorp.
Felsökning och åtgärd pågår.