Planerat underhållsarbete på fjärrvärmenätet som påverkar Häljarp

Tisdag 9 juli kommer vi utföra underhållsarbete på fjärrvärmenätet mellan klockan 12:00-14:00 som kommer att påverka värme och tappvarmvatten för vissa kunder i Häljarp.