Planerat strömavbrott för Påfågelstigen 1, 3, 5, 7 och 9

Tisdagen den 16 januari kommer vi utföra underhållsarbete som medför ett strömavbrott mellan klockan 09:00-11:00 för kunder boende på Påfågelstigen 1, 3, 5, 7 och 9.

Stäng gärna av datorer och annan elektronisk utrustning i god tid innan avbrottet. Ledningar skall betraktas som spänningsförande även under avbrottets gång.