Planerat leveransavbrott fjärrvärme fredag 19/1

Vi behöver utföra ett akut underhållsarbete på Fröjdenborgsgatan fredagen den 19/1 från klockan 09:30 till cirka 13:00. Berörda kunder har aviserats med lapp i brevlådan.
Arbetena medför att vi behöver göra en tillfällig avstängning av fjärrvärmen i området. Under avstängningen kommer kunderna inte att ha tillgång till värme och tappvarmvatten. Kallvattnet berörs inte.