Planerat leveransavbrott av fjärrvärme 14 december

Torsdagen den 14 december kommer vi att utföra fjärrvärmearbeten på Nedre Gatan.

Tidpunkt för leveransavbrott: klockan 07.00 – ca 16.00

Följande adresser berörs: Kalkugnsgatan, Nedre gatan, Övre gatan.

Under avstängningen kommer berörda fastigheter inte att ha tillgång till värme och tappvarmvatten. Kallvattnet berörs inte.