Planerade fjärrvärmearbeten vid Västervång och Svaneholm

Torsdag 8 februari kommer vi utföra fjärrvärmearbeten som medför ett planerat leveransavbrott av värme och tappvarmvatten för vissa kunder på Holmgatan, Sundgatan, Strandvägen, Saltsjögatan, Revgatan, Kryddgränden, Koriandergatan och Mejramgränden. Arbetet beräknas att pågå mellan klockan 09:00-15:00. Berörda kunder har aviserats i förväg.