Planerade fjärrvärmearbeten vid Brisgatan

Tisdag 6 februari kommer vi utföra fjärrvärmearbeten som medför ett planerat leveransavbrott av värme och tappvarmvatten för vissa kunder på Botilla Backes väg, Skeppare Toftins väg och Brisgatan. Arbetet beräknas att pågå mellan klockan 09:00-15:00. Berörda kunder har aviserats i förväg.