Planerade fjärrvärmearbeten ute på Örja

Måndag 3 juni kommer vi utföra fjärrvärmearbeten som medför ett planerat leveransavbrott av värme och tappvarmvatten för vissa kunder ute på Örja. Arbetet beräknas att pågå mellan klockan 07:30-15:30. Berörda kunder har aviserats i förväg.