Planerade fjärrvärmearbeten på Bondegatan

Onsdag 6 mars kommer vi utföra fjärrvärmearbeten som medför ett planerat leveransavbrott av värme och tappvarmvatten för vissa kunder på Bondegatan. Arbetet beräknas att pågå från klockan 08:00 till cirka 15:00. Berörda kunder har aviserats i förväg.