Pågående fjärrvärmeläcka

15:50 Felet är nu åtgärdat, och fjärrvärmeleveransen är i gång.
14:24 Vi har just nu en läcka som drabbar våra fjärrvärmekunder på Fröjdenborgsgatan och närliggande adresser, kvarteret Smeden. Tekniker är på plats och felsökning pågår.